Curs Inici inscripció Valoració

Curs pràctic de comptabilitat financera bàsica

Streaming i presencial 16, 23 i 30 de novembre de 2023, de 10 h a 14 h
8/2/2022

Les modalitats de jubilació. Últims canvis normatius.

Últims canvis normatius. 13 de novembre de 2023, de 9.30 h a 13.30 h
7/9/2022

Jornada Rendiment Activitats Econòmiques

. 27 d'octubre de 2023, de 10 h a 14 h
7/9/2022

Successions i donacions: aspectes civils i tributaris

Exposar de forma clara els fonaments del dret civil regulador de la successió de les persones i els diferents elements que conformen el fenomen successori, 24 i 31 d'octubre i 7 i 14 novembre de 2023, de 10 h a 14 h
19/8/2021

L’ATC: novetats i reptes de futur

. 23 d'octubre de 2023, de 10 h a 12 h
7/9/2022

Jornada - Aspectes legals i econòmics bàsics per a la compravenda d’empreses

Presencial i streaming 6 octubre de 2023, de 9 h a 11 h
29/6/2023

Compliance Penal i riscos penals als quals estan exposades les gestories administratives

En què consisteix la responsabilitat penal de les persones jurídiques i quines conseqüències pot comportar? 5 d'octubre de 2023, de 10 h a 13 h
7/9/2022

Girona - Procediment Sancionador AEAT - Streaming/Presencial - Girona

Procediment sancionador 3 d'octubre de 2023
1/9/2023

Novetats en la Seu Electrònica de la SS per a professionals: TUSS i evidència de representació

TUSS i evidència de representació 2 d'octubre de 2023, de 16 h a 19 h
17/5/2023

ON LINE - Formació Perits Judicials

Ara pots exercir com a pèrit judicial Modalitat gravació. L'enregistrament va tenir lloc el 20 de setembre de 2023. Es podrà visualitzar en qualsevol moment.
28/6/2022

ON LINE - Jornada Ajornaments. Deutes tributaris

Recaptació de tributs en període voluntari i executiu. Ajornaments. Derivacions de responsabilitat. Modalitat gravació. L'enregistrament va tenir lloc el 13 de setembre de 2023. Es podrà visualitzar en qualsevol moment.
28/8/2023

Impost de Societats - Girona presencial / streaming

Jornada d'actualització tributària. Liquidació Impost de Societats 2022 15 de juny de 2023 de 10:00h a 13:00h
16/5/2023

Presencial Lleida-Streaming-Gravació: Novetats de l'exercici 2023 de les declaracions-liquidacions de l'IRPF i gravàmens patrimonials

Assabenta't de totes les novetats sobre aquest impost de la mà de l'inspecció d'Hisenda de l'Estat. 24 d'abril del 2023 de 16 h a 18.30 h.
13/3/2023

Presencial Lleida - Streaming - Gravació: Actualització normativa en matèria laboral i de seguretat social - Aspectes pràctics

Vols obtenir respostes sobre la normativa laboral? 15 de febrer del 2023 de 16.30 h a 18 h.
1/2/2023

Formacions Plataforma A9: Trànsit Reports

. Formació ON LINE. Podràs accedir quan vulguis i des d’on vulguis.
15/2/2021

Formacions Plataforma A9: Trànsit Associar transferència

Ampliació de transferència súper telemàtica amb associació d'expedients Formació ON LINE. Podràs accedir quan vulguis i des d’on vulguis.
10/12/2020

Plataforma A9: Firma

Millorem les prestacions de la signatura digital de la plataforma Formació ON LINE. Podràs accedir quan vulguis i des d’on vulguis
27/4/2020

Formacions Plataforma A9: Trànsit

A9 Trànsit: Matricules, transferències, distintius ambientals, canvis de domicili, duplicat permís de circulació i altres tràmits Formació ON LINE. Podràs accedir quan vulguis i des d’on vulguis.
27/4/2020

Formacions Plataforma A9: Escriptures

Presentació i pagament telemàtic del model 600 a l’ATC Formació ON LINE. Podràs accedir quan vulguis i des d’on vulguis
27/4/2020

Formacions Plataforma A9: Multiplica

Facturació i Gestió de Processos Interns Formació ON LINE. Podràs accedir quan vulguis i des d’on vulguis.
27/4/2020

Formacions Plataforma A9: Comunica

Enviament de missatges SMS certificats i notificacions electròniques Formació ON LINE. Podràs accedir quan vulguis i des d’on vulguis
27/4/2020

Formacions Plataforma A9: Laboral

Gestió del control horari de les empreses. Formació ON LINE. Podràs accedir quan vulguis i des d’on vulguis.
27/4/2020