Portal adaptatiu

Article
Mac iPad iPhone

Accessible

Aquest portal s’ha dissenyat i desenvolupat per facilitar l’accés multicanal i multidispositiu per part de la ciutadania; és a dir, s’hi pot accedir des de tot tipus de dispositius: ordinador de taula, telèfons intel·ligents, tauletes de diferents sistemes... El portal s’ha dissenyat i construït seguint les premisses de la normativa de desenvolupament web relativa al compliment dels estàndards W3C, del disseny web adaptatiu (el que en anglès es coneix per responsive design) i de web únic (one web).

El web usa ara una imatge gràfica i uns recursos de navegació comparables als dels governs i administracions més avançades.

Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved