Curs Inici inscripció Valoració

Mesures d'igualtat de gènere en l'àmbit de petites empreses. L'actuació de la ITSS

El paper de la inspecció de treball per a comprovar el compliment de les obligacions empresarials en matèria d'igualtat 18 de desembre de 2023, de 9.30 h a 13.30 h
19/7/2021

Girona - Modalitats de Jubilació

Anàlisi de les diferents modalitats de jubilació. Normativa publicaa el 2023. 11 desembre de 2023 de 16:00h a 19:00h
24/10/2023

Presencial Lleida - Streaming - Gravació: Actualització normativa en matèria laboral i de seguretat social - Aspectes pràctics

Vols obtenir respostes sobre la normativa laboral? 15 de febrer del 2023 de 16.30 h a 18 h.
1/2/2023