Curs Inici inscripció Valoració

Flash Seguretat Social

Jornada divulgativa, en la que es realitzarà un repàs de les prestacions de la Seguretat Social gestionada per les mútues i es revisaran algunes de les sentències més rellevants en l’àmbit social 7 de maig 2019, de 10 h a 12 h
20/08/2018

Criteris per l'obtenció de l'incentiu "bonus"

Informar sobre els nous criteris a seguir per a l'obtenció d'aquest "Bonus" 9 d'abril de 2019 de 10 h a 12 h
20/08/2018

Curs pràctic sobre la compatibilitat entre la pensió i el treball

Analitzar la regulació legal i aspectes pràctics de la compatibilitat entre les diferents prestacions econòmiques de la SS i el treball. Especial referència a la jubilació. 4 d'abril de 2019, de 10 h a 14 h
20/08/2018

Curs pràctic sobre les modalitats de jubilació. Últims criteris administratius i judicials

Analitzar les diferents modalitats de jubilació, ordinària, anticipades i parcial. 27 de març de 2019, de 10 h a 14 h
20/08/2018

Curs pràctic sobre la responsabilitat dels administradors en els deutes de la Seguretat Social.

Analitzar la responsabilitat en els deutes de la Seguretat Social, tant directa com per derivació 8 de març de 2018
20/08/2018

VII edició Curs bàsic de Seguretat Social

Anàlisi de la normativa fonamental que regeix les prestacions des d’un nivell bàsic i de manera pràctica 6, 13 i 20 de març de 2019, de 10 h a 13 h
20/08/2018

Taller com afrontar una inspecció de treball. Tècniques

Donar a conèixer com actua la Inspecció de Treball i Seguretat Social 28 de febrer de 2019, de 10h a 13h
20/08/2018

Curs pràctic estrangeria: actualització de coneixements de tramitació i gestió de sol·licituds d'autorització de residència

Anàlisi de les darreres novetats, qüestions pràctiques en les tramitacions i procediments en matèria d'estrangeria 6, 13, 20 i 27 de febrer de 2019, de 15 h a 18.30 h
20/08/2018

Estrangeria – Novetats en matèria d’estudiants i investigadors introduïdes pel Reial Decret- Llei 11/2018

. 30 de gener de 2019, de 10 h a 14 h
14/01/2019

Estrangeria – Novetats en matèria d’estudiants i investigadors introduïdes pel Reial Decret- Llei 11/2018 (Videoconferència Delegació Lleida)

. 30 de gener de 2019, de 10 h a 14 h
14/01/2019

Estrangeria – Novetats en matèria d’estudiants i investigadors introduïdes pel Reial Decret- Llei 11/2018

. 30 de gener de 2019, de 10 h a 14 h
14/01/2019