Curs Inici inscripció Valoració

Com actuar davant la inspecció de treball. Procediment, infraccions i sancions - Streaming.

Recomanacions per a formular al·legacions i recursos. Campanyes en vigor. 14 de desembre de 2021, de 10.00 h a 14.00 h
19/7/2021

Les modalitats de jubilació, mesures de prejubilació i pensions. Streaming

Anàlisi de les modalitats de jubilació i de les mesures de la reforma de pensions 11 de novembre de 2021, de 10.00 h a 14.00 h
19/7/2021

ON LINE - Nou servei "Tu Seguridad Social"

Sessió informativa INSS. La gravació va tenir lloc el 21 de juny de 2021. Es podrà visualitzar en qualsevol moment. La gravació va tenir lloc el 21 de juny de 2021. Es podrà visualitzar en qualsevol moment.
24/5/2021

ON LINE - La Formació Professional Dual a Catalunya

Model de formació professional organitzada conjuntament per les empreses i els centres educatius (mitjançant conveni de col·laboració amb l’alumnat), actuant coordinadament en el procés formatiu dels nous professionals Sessió on line en modalitat enregistrada l'11 de maig de 2021. Es podrà visualitzar en qualsevol moment.
18/3/2021

ON LINE - Registre Retributiu

La gravació va tenir lloc el 8 de maig de 2021. Es podrà visualitzar en qualsevol moment. La gravació del curs pràctic va tenir lloc el 8 de maig de 2021. Es podrà visualitzar en qualsevol moment.
12/4/2021

ON LINE - GESTALENT. Novetats laborals i de seguretat social. IV cicle

Modalitat gravació. Normativa laboral d'excepció covid-19: mesures extraordinàries. La contractació eventual avui. La gravació del curs pràctic va tenir lloc els dies 23 i 30 d'abril i 7 de maig de 2021. Es podrà visualitzar en qualsevol moment.
15/3/2021

ON LINE BT - Formació laboral. MC Mutual

Què és una Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social? Modalitat on line
26/2/2021

Píldora COVID-19. Novetats TGSS. Reial Decret Llei 30/2020

Novetats respecte a TGSS La gravació va tenir lloc el 22 d'octubre de 2020. Disponible per la seva visualització en qualsevol moment
7/10/2020

Píndola COVID-19: Prestacions. Últimes novetats introduïdes Reial Decret 30/2020

Directrius pràctiques per minimitzar els errors dels ERTO que s'hagin de presentar en virtut del RD 30/2020 La gravació va tenir lloc el 8 d'octubre de 2020. Disponible per la seva visualització en qualsevol moment
7/10/2020