Curs Inici inscripció Valoració

Les operacions immobiliàries: IVA-TPO

Streaming 18 de novembre de 2021, de 10.00 h a 11.30 h
7/9/2021

Streaming - Jornada Planificació successòria després de la Reforma de l'Impost sobre successions i donacions

Canvis introduïts per la Llei 5/2020 4 de novembre de 2021, de 09:30 h a 13:30 h
8/10/2021

Sessió novetats en serveis electrònics de l'AEAT - Streaming

Migració a la Direcció Electrònica Habilitada única i NRC on line. 29 d'octubre de 2021, de 12.00 h a 13.30 h
1/10/2021

Streaming - Jornada Novetats IVA

Novetats previstes IVA. (Jornada en directe) 26 d'octubre de 2021, de 16:00 h a 19:00 h
4/10/2021

ON LINE- Fiscalitat de l’IVA a les vendes online. Novetats

Modificacions introduïdes en la normativa de l'IVA aplicables a partir d'l'1 de juliol. La gravació va tenir lloc el 6 de juliol de 2021. Es podrà visualitzar en qualsevol moment.
14/6/2021

ON LINE - Jornada sobre l'Impost de Societats

Jornada d'actualitat La gravació va tenir lloc el 5 de juliol de 2021. Es podrà visualitzar en qualsevol moment.
19/5/2021

ON LINE - Novetats IRPF 2020

Més sessions relacionades amb la campanya de la Renda 2020 La gravació va tenir lloc el 13 i 14 d'abril del 2021.
1/4/2021

ON LINE BT - Formació Renda

. Modalitat on line
26/2/2021

ON LINE - Nou impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles

Nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica La gravació del curs pràctic va tenir lloc el 31 de març de 2021. Es podrà visualitzar en qualsevol moment
20/2/2020

ON LINE - GESTALENT. Reptes tecnològics de la nova fiscalitat. III Cicle.

La gravació va tenir lloc els dies 12, 19 i 25 de març de 2021. Actual normativa d'excepció COVID. Últims criteris sobre la contractació eventual La gravació va tenir lloc els dies 12, 19 i 25 de març de 2021. Es podrà visualitzar en qualsevol moment
12/4/2021

ON LINE - Impost de societats: qüestions pràctiques

La gravació del curs va tenir lloc al març 2021. Combina la teoria amb la pràctica sobre tots els aspectes més relevants d'aquest impost La gravació del curs pràctic va tenir lloc al març 2021. Es podrà visualitzar en qualsevol moment.
4/1/2021

ON LINE - Curs pràctic IRPF

La gravació del curs pràctic que va tenir lloc al febrer 2021. Abordarà la teoria i la pràctica sobre totes les qüestions que afecten l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques La gravació del curs pràctic va tenir lloc al febrer 2021 Es podrà visualitzar en qualsevol moment
4/1/2021