Curs Inici inscripció Valoració

Sessió Declaracions informatives AEAT- 2024

Streaming 9 de gener de 2024, de 12.00 h a 14.30 h
29/11/2021

Jornada Declaració Censal d'Alta, modificació i baixa en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors (model 036/037)

Presencial i streaming 14 desembre de 2023, de 9.30 h a 11.30 h
29/6/2023

Tancament Comptable i Fiscal i Impost de Societats 2023

Novetats legislatives, doctrina de la DGT, resolucions 13 de desembre de 2023, de 9.30 h a 12.30 h
21/10/2021

Jornada Moduls

Novetats previstes i com funcionaran els mòduls en l'IVA i en l'IRPF en el resum anual del 2023 i 2024. Resolució de dubtes i consultes. 12 de desembre de 2023, de 16:30 h a 20:00 h
7/11/2022

ON LINE - Jornada Ajornaments. Deutes tributaris

Recaptació de tributs en període voluntari i executiu. Ajornaments. Derivacions de responsabilitat. Modalitat gravació. L'enregistrament va tenir lloc el 13 de setembre de 2023. Es podrà visualitzar en qualsevol moment.
28/8/2023

Presencial Lleida-Streaming-Gravació: Novetats de l'exercici 2023 de les declaracions-liquidacions de l'IRPF i gravàmens patrimonials

Assabenta't de totes les novetats sobre aquest impost de la mà de l'inspecció d'Hisenda de l'Estat. 24 d'abril del 2023 de 16 h a 18.30 h.
13/3/2023