13set.23
Fiscal

Girona - Recaptació de tributs i novetats en ajornaments - Streaming/Presencial

Recaptació de tributs en període voluntari i executiu. Ajornaments. Derivacions de responsabilitat.

Ponents

  1. Sr. Manuel Sánchez RódenasJefe de Dependencia Regional Adjunta de Recaudación (Girona)
Llegir més Inscriure's
03jul.23
Fiscal

Jornada sobre l'Impost de Societats

Jornada d'actualitat

Ponents

  1. Sr. José Manuel Lizanda CuevasCap de l’equip regional d’inspecció de l'AEAT
Llegir més Inscriure's
03jul.23
Fiscal

ON LINE - Jornada sobre l'Impost de Societats

Jornada d'actualitat

Ponents

  1. Sr. José Manuel Lizanda CuevasCap de l’equip regional d’inspecció de l'AEAT
Llegir més Inscriure's
01juny23
Vehicles

Cicle de formacions deontològiques de trànsit

Responsabilitat civil i penal en el marc de la gestió administrativa telemàtica

Ponents

  1. Sr. Tomás Segura AndrésAdvocat del Bufet Bergós Advocats
  2. Dr. Victor Gómez MartínCatedràtic de Dret penal. Coord. Màster Criminologia, Política criminal i Sociologia juridicopenal Coord. Secció Dret penal i Criminologia. Universitat de Barcelona
Llegir més Inscriure's
01juny23
Vehicles

ON LINE - Cicle de formacions deontològiques de trànsit

Responsabilitat civil i penal en el marc de la gestió administrativa telemàtica

Ponents

  1. Dr. Victor Gómez MartínCatedràtic de Dret penal. Coord. Màster Criminologia, Política criminal i Sociologia juridicopenal Coord. Secció Dret penal i Criminologia. Universitat de Barcelona
  2. Sr. Tomás Segura AndrésAdvocat del Bufet Bergós Advocats
Llegir més Inscriure's