Jornada El Compliance laboral i la gestió de persones

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data: 4 de juliol de 2024
Horari: De 9.30 h a 11.00 h 
Modalitat: Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:
-  Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. Barcelona
-  Streaming (zoom).
La visualització de la jornada estarà únicament disponible el temps que duri la sessió en directe.
 Programa: 1.  La igualtat de gènere
      •  El pla d’igualtat
      •  El registre retributiu
      •  La valoració de llocs de treball
      •  La implantació de les accions
      •  Les mesures i la seva avaluació
      •  Dones treballadores víctimes de violència de gènere

2.  La prevenció de l’assetjament
      •  Assetjament sexual i per raó de sexe
      •  Altres tipus d’assetjament
      •  L’equip instructor
      •  El comitè de decisió

3.  Llei de no discriminació de persones trans i persones LGTBI
      •  Protocol de prevenció d’assetjament i no-discriminació
      •  Diagnòstic
      •  Pla d’acció

4.  La desconnexió digital
      •  Normativa interna
      •  Adaptació en funció d’activitat

5.  L’avaluació de riscos psicosocials
      •  Realització
      •  Valoració de resultats i plans d’acció

Informació connexió zoom:  L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguir instruccions.
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sra. Montse Pichot Directora General de Talent Senior

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved