Jornada Intercol·legial - D.D. 52 LGSS. Alumnes en pràctiques formatives o acadèmiques no remunerades

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiat exercent i no exercent.
Empleats, col·laboradors i familiars del col·legiat exercent.
Dates: 21 de maig de 2024
Horari: de 10:00h a 12:00h
Lloc:  SEU DEL COL·LEGI DE L' ADVOCACIA DE GIRONA
Modalitat: Indiqueu la modalitat escollida quan feu la inscripció.
- Streaming: (ZOOM). La sessió es visuallitzarà a través de la plataforma FORMACOGAC amb l'eina gratuïta ZOOM que us haureu de descarregar al vostre ordinador. 
  La jornada estarà unicament disponible el temps que duri la sessió en directe. No quedarà enregistrada.
- Presencial: Places limitades. Seu del Col·legi de l'Advocacia de Girona
  Plaça Jaume Vicenç Vives, 4
  Girona - 17001             
Informació: Des de l'1 de gener de 2024, els alumnes que facin pràctiques formatives, remunerades o no, estan inclosos en el sistema de la Seguretat Social.

Es tracta t'una extensió de drets que beneficia als més joves que, d'aquesta manera, podràn començar una carrera de cotització que els permetrà generar drets a futur, ja que suposarà el reconeixement d'aquest temps com cotitzat a efectes de la futura pensió, mentre estaràn més protegits durant el desenvolupament de les seves pràctiques.

L'objectiu principal es millorar i ampliar els drets dels alumnes, incloent-los en el sistema de Seguretat Social. Això permèt que comencin una carrera de cotització i que estiguin coberts per l'acció protectora de la Seguretat Social mentre fan les pràctiques. S'afavoreix així els estudiants i, en concret el mes joves enfortint la seva connexió amb la Seguretat Social i incentivant la seva formació.
Documentació: En el cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sra. M. del Carmen García LinaresSubdirectora Provincial de Gestió Recaptacòria a Girona
  2. Sra. Lourdes Vila FrigolaCap de la Unitat Funcional Bàsica de Sistema de Liquidació Directa 1.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved