Girona - Jornada sobre l'Impost de Societats

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars del col·legiat exercent.
Dates: 17 de juny de 2024
Horari: de 10:00h a 13:00h
Modalitat: Indiqueu la modalitat escollida quan feu la inscripció.
- Streaming: (ZOOM). La jornada quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment. 
   Per tenir accés a les gravacions, cal formalitzar la inscripció amb anterioritat al dia d'inici de la formació.
- Presencial: Places limitades.
  Delegació de Girona 
  C/ Cristòfol Grober, 3  entresol
  Girona
Informació inscripcions: A partir de l'1 de gener beneficia't de la nova promoció que ofereix el Col·legi de Gestors a través de FORMACOGAC.
Com pots gaudir d'aquesta promoció?

Si dues o més persones d'una mateixa gestoria s'inscriuen a una formació en modalitat presencial, el preu de la segona inscripció en endavant gaudirà d'un 75% de descompte respecte a l'import del curs.
Descompte no acumulable. En el cas que el gestor estigui gaudint de la promoció de formació de nou incorporat, només s'aplicarà a les inscripcions presencials dels membres del seu equip, a partir de la segona en endavant.
Promoció disponible únicament per inscripcions en modalitat presencial i no subjectes a cap altra promoció. En el cas que es modifiqui la modalitat, el descompte quedaria anul·lat.
Aquesta promoció no inclou: Cicle deontològic. Curs de Trànsit ni Jornada d'Introducció a la normativa de Transports. 
Consulteu excepcions a les condicions de cada formació.[Escriure aquí]
Informació connexió ZOOM:

L'aula s'obrirà a l'hora d'inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona assistent a la formacio. 
Anar a "els meus cursos" i clicar al botó "Gravació/Streaming" de la formacio i seguiu les indicacions.

Durada: 3 hores
Programació: -  Anàlisi de les principals diferències entre el resultat comptable i fiscal.
-  Tractament de les amortitzacions en l'exercici 2023.
-  Criteris d'imputació temporal.
-  Tractament de les correccions per dererioració dels actius.
-  Identificació de les principals despeses no deduïbles, amb especial atenció als nous conceptes introduïts per la Llei del IS.
-  Revisió dels criteris de valoració per operacions específiques que determinen ajustos al resultat comptable.
-  Anàlisi del tractament de la doble imposició: el mètode d'exempció i la seva aplicació en l'exercici 2023.
-  Aspectes essencials de les reduccions de la base imposable per la utilització dels mecanismes introduïts per la LIS: reserva de capitalització i reserva d'anivellament.
-  Repàs  de les deduccions i bonificacions aplicables en 2023 que permeten la reducció del tipus efectiu.
-  Revisió dels aspectes fonamentals del règim aplicable a les empreses de reduïda dimensió.
-  Revisió dels últims criteris administratius  (consultes de la DGT) i jurisprudencials respecte de diferents qüestions que afecten el tancament: despeses no deduïbles, deducció    de despeses financeres i interessos de demora, identificació de l'activitat econòmica, reserva de capitalització, etc...
Documentació: En el cas que es disposi de documentació, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Jordi Bertrán RiberaEconomista. Soci de Bertran Ribera Asesores SLP.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved