ON LINE - Jornada fiscal El dret a l'error i la comprovació dels autònoms

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents.
  L'obertura de la sessió i la presentació dels ponents anirà a càrrec del president del Col·legi de Gestors, el senyor Josep Ribó. La moderació estarà conduïda per la senyora Carme Elena, ponent de la Comissió Fiscal i Comptable del Col·legi de Gestors.
Programa: El dret a l'error: experiència francesa i la seva incorporació a Espanya. Impartida pel Dr. Javier Martín Fernández. Catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UCM.
    -  El dret a l'error com a causa d'exoneració de les sancions en el Dret francès
    -  Vies per a incorporar el dret a l'error a Espanya:
       .  Errors no sancionables
       .  Nombre d'errors
       .  Recàrrecs i Interessos de demora

Les comprovacions gestores als autònoms. Impartida pel Dr. Jesús Rodriguez Márquez.Presidente del Consejo de Defensa del Contribuyente
    -  Règims dels autònoms en Dret comparat
    -  Categories de despesa més problemàtiques
    -  Objectivació de despeses
    -  Sancions: errors no sancionables 
Modalitat:  On line gravació. L'enregistrament va tenir lloc durant el mes d'abril de 2024
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Dr. Jesús Rodriguez MárquezPresidente del Consejo de Defensa del Contribuyente
  2. Dr. Javier Martín FernándezCatedràtic de Dret Financer i Tributari de la UCM. Soci Director de Ideo Legal

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved