ON LINE - Jornada Renda i Patrimoni

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Modalitat:  On line gravació. L'enregistrament va tenir lloc durant el mes d'abril de 2024. 
Objectius: Estudi de les novetats més destacades d'enguany i aprofitar per fer un repàs dels conceptes pràctics i més rellevants que poden generar més dubtes
Programa: Campanya IRPF: novetats, qüestions més rellevants i criteris administratius i jurisprudencials recents, a tenir en compte.

1.   Obligacions formals. Novetats de la campanya.
2.   Concepte de contribuent. Residència fiscal
3.   Exempcions; qüestions més rellevants
4.   Individualització de rendes.
5.   Imputació temporal (rendiments del treball, preu ajornat,...).
6.   Rendiments del treball. Despeses de manutenció i locomoció (la prova). Retribucions en espècie, rendiments irregulars.
7.   Rendiments del capital immobiliari. Aspectes més rellevants.
8.   Rendiments del capital mobiliari. Distribució prima d'emissió i altres qüestions d’interès.
9.   Rendiments d'activitat econòmica. Aspectes més importants.
10. Guanys patrimonials. Concepte. Supòsits que no suposen guany o pèrdua patrimonial. Dació en pagament de l'habitatge habitual, reduccions de capital, exclusió de gravamen transmissions realitzades per majors de 65 anys, consideració d'habitatge habitual als efectes de determinades exempcions. 
11.  Integració i compensació de rendes.
12.  Aportacions plans de pensions.
13.  Mínims personal i familiar. Especialitats en l'aplicació de a tarifa de gravamen.
14.  Deduccions en quota.
15.  Algunes qüestions jurisprudencials relatives a l'impost de Patrimoni.
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Observacions: Aquesta jornada computa per Registre d'Assessors Fiscals
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac. 

Ponents

  1. Sr. Jordi Bertrán RiberaEconomista. Soci de Bertran Ribera Asesores SLP.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved