Lleida - Curs pràctic IRPF *Anul·lada la sessió 30/04/2024

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i els seus empleats, col·laboradors i familiars. Col·legiats no exercents.
Dates: 29 i 30 d'abril de 2024
Horari: 16 h a 19 h
Modalitat:

 Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:
-  Presencial Lleida. Places limitades. Col·legi de Gestors. Avda.Joana Raspall, 6 Pral. 2ª Lleida
-  Streaming (zoom)
L
a sessió quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment. Per tenir accés a la gravació i al material, cal formalitzar la inscripció amb anterioritat al dia de l'inici de la formació.

Informació
inscripcions:

 

A partir de l’1 de gener beneficia't de la nova promoció* que ofereix el Col·legi de Gestors a través de FORMACOGAC
¿Com pots gaudir d'aquesta promoció*?

Si dues o més persones de la mateixa gestoria s’inscriuen a una formació en modalitat presencial, el preu de la segona inscripció en endavant gaudirà d’un 75% de descompte respecte a l’import del curs (25€).
Descompte no acumulable. En el cas que el gestor col·legiat estigui gaudint de la promoció de formació de nou incorporat, només s’aplicarà a les inscripcions presencials dels membres del seu equip, a partir de la segona en endavant.
Promoció disponible únicament per inscripcions en modalitat presencial i no subjectes a cap altra promoció. En el cas que es modifiqui la modalitat, el descompte quedaria anul·lat.
*Aquesta promoció no inclou: Cicle deontològic, Curs de Trànsit ni Jornada d’introducció a la normativa de Transports. Consulteu excepcions a les condicions de cada formació.
 
Informació connexió Zoom: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguir instruccions. 
Programa:

Estudi de les novetats més destacades d'enguany i aprofitar per fer un repàs dels conceptes pràctics i més rellevants que poden generar més dubtes.
Marc general en el qual es desenvolupa la Campanya de Renda 2023.
També s'analitzaran les consultes vinculants emeses per la Direcció General de Tributs d'interès i criteris establerts pel Tribunal Econòmic Administratiu Central en recurs extraordinari d'alçada per a unificació de criteri i Tribunal Suprem en cassació.
Afectació a conceptes fiscals de la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica.

• Marc general de la campanya d'IRPF 2023. Gestió de l'Impost. Novetats normatives
• Ratificació/modificació del domicili fiscal
• Servei RENØ (obtenció del número de referència)
• Rectificació d'autoliquidacions i complementàries en Renda Web
• Concepte de residència en el contribuent en territori espanyol
• Unitat familiar
• Exempcions
• Rendiments del treball. DT 2a LIRPF. Despeses deduïbles i reduccions. Rescats plans de pensions
• Rendiments del capital immobiliari
• Rendiments del capital mobiliari
• Rendiments d'activitats econòmiques. Estimació directa i estimació objectiva per mòduls
• Guanys i pèrdues patrimonials
• Integració i compensació de rendes en la base general i en la de l'estalvi
• Aportacions a sistemes de previsió social: nous límits
• Mínim personal, familiar i per discapacitat (Resolucions TEAC de 29/05/2023)
• Tipus de gravamen. Escala autonòmica de Catalunya
• Deduccions de la quota íntegra. Especial atenció a la deducció per inversió en habitatge habitual (Resolucions TEAC), deducció per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges i a la deducció per l'adquisició de vehicles elèctrics "endollables" i per la instal·lació de punts de recàrrega
• Deduccions autonòmiques de Catalunya
• Deducció maternitat i increment deducció despeses de guarderia (règim per a 2023)
• Deduccions en la quota diferencial. Cessió deducció
• Obligació de presentar declaració

Durada: 6 h (Curs finalment de 3 h, el 30/04/2024 s'anul·la per força major)
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sra. Mª José Valdeolivas DoñateLlicenciada en Dret. Cap Secció IRPF de la Delegació Provincial de l'Agència Tributària de l'Estat

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved