Girona - Jornada IRPF

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents. Empleats, col·laboradors i familiars del col·legiat exercent.
Dates: 24 d'abril de 2024
Horari: de 16:00h a 20:00h
Modalitat:  Indiqueu la modalitat escollida quan feu la inscripció.
- Streaming: (ZOOM). La jornada quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment. 
   Per tenir accés a les gravacions, cal formalitzar la inscripció amb anterioritat al dia d'inici de la formació.
- Presencial: Places limitades.
  Delegació de Girona 
  C/ Cristòfol Grober, 3  entresol
  Girona
Programa: CAMPANYA IRPF 2023: NOVETATS, QÜESTIONS MÉS RELLEVANTS I CRITERIS ADMINISTRATIUS I JURISPRUDÈNCIALS RECENTS, A TENIR EN COMPTE.
1.   Obligacions formals. Novetats de la campanya.
2.   Concepte de contribuent. Residència fiscal
3.   Exempcions; qüestions més rellevants i habituals.
4.   Individualització de rendes.
5.   Imputació temporal (rendiments del treball, preu ajornat,...).
6.   Rendiments del treball. Despeses de manutenció i locomoció (la prova). Retribucions en espècie, rendiments irregulars.
7.   Rendiments del capital immobiliari. Aspectes més rellevants.
8.   Rendiments del capital mobiliari. Distribució prima d'emissió i altres qüestions d’interès.
9.   Rendiments d'activitat econòmica. Aspectes més importants i/o novedosos.
10. Guanys patrimonials. Concepte. Supòsits que no suposen guany o pèrdua patrimonial. Dació en pagament de l'habitatge habitual, reduccions de capital, exclusió de gravamen transmissions realitzades per majors de 65 anys, consideració d'habitatge habitual als efectes de determinades exempcions. 
11.  Integració i compensació de rendes.
12.  Aportacions plans de pensions.
13.  Mínims personal i familiars. Especialitats en l'aplicació de la tarifa de gravamen.
14.  Deduccions en quota.
15.  Algunes qüestions relatives a l'impost de Patrimoni.
Informació inscripcions: A partir de l'1 de gener beneficia't de la nova promoció que ofereix el Col·legi de Gestors a través de FORMACOGAC.
Com pots gaudir d'aquesta promoció?
Si dues o més persones d'una mateixa gestoria s'inscriuen a una formació en modalitat presencial, el preu de la segona inscripció en endavant gaudirà d'un 75% de descompte respecte a l'import del curs.
Descompte no acumulable. En el cas que el gestor estigui gaudint de la promoció de formació de nou incorporat, només s'aplicarà a les inscripcions presencials dels membres del seu equip, a partir de la segona en endavant.
Promoció disponible únicament per inscripcions en modalitat presencial i no subjectes a cap altra promoció. En el cas que es modifiqui la modalitat, el descompte quedaria anul·lat.
Aquesta promoció no inclou: Cicle deontològic. Curs de Trànsit ni Jornada d'Introducció a la normativa de Transports. 
Consulteu excepcions a les condicions de cada formació
Informació connexió ZOOM: L'aula s'obrirà a l'hora d'inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formacio. 
Anar a "els meus cursos" i clicar al botó "Gravació/Streaming" de la formacio i seguiu les indicacions.
Documentació: En el cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Observacions:  Aquesta jornada cpmputa pel Registre D'Assessors Fiscals
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Jordi Bertrán RiberaEconomista. Soci de Bertran Ribera Asesores SLP.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved