LLEIDA - Jornada IRPF

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data:  8 de març de 2024
Hora: De 9.45 h a 13.45 h 
Objectius: Partint d'una base d'un coneixement previ en la confecció i estructura de l'IRPF, veurem matèries controvertides en relació amb aquest tribut.
Programa:


1.   Elements bàsics de la configuració de l'impost i esquema de liquidació. Concepte de residència en territori espanyol.
2.   Rendiments del treball: especial incidència en les retribucions en espècie i rescat de pla de pensions.
3.   Rendiment del capital immobiliari: calificació i quantificació. Especial referència a l'alquiler vacacional
4.   Rendiments del capital mobiliari: calificació i quantificació. Operacions vinculades.
5.   Rendiments d'activitats econòmiques. Especial referència als gestos
deduïbles dels rendiments d'activitats econòmiques en estimació directa.
6.   
Guanys i pèrdues patrimonials: aspectes controvertits.
7.   
Integració i compensació de rendes.
8.   
Base liquidable, quota tributària i deduccions. Anàlisi de les principals deduccions.
9.   
Consultes tributàries i jurisprudència més rellevant

Modalitat:   Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:
-  Presencial Lleida. Places limitades. Col·legi de Gestors. Avda.Joana Raspall, 6 Pral. 2ª Lleida
-  Streaming (zoom), no quedarà enregistrada.
Informació inscripcions:  A partir de l’1 de gener beneficia't de la nova promoció* que ofereix el Col·legi de Gestors a través de FORMACOGAC
¿Com pots gaudir d'aquesta promoció*?
Si dues o més persones de la mateixa gestoria s’inscriuen a una formació en modalitat presencial, el preu de la segona inscripció en endavant gaudirà d’un 75% de descompte respecte a l’import del curs.
Descompte no acumulable. En el cas que el gestor col·legiat estigui gaudint de la promoció de formació de nou incorporat, només s’aplicarà a les inscripcions presencials dels membres del seu equip, a partir de la segona en endavant.
Promoció disponible únicament per inscripcions en modalitat presencial i no subjectes a cap altra promoció. En el cas que es modifiqui la modalitat, el descompte quedaria anul·lat.
*Aquesta promoció no inclou: Cicle deontològic, Curs de Trànsit ni Jornada d’introducció a la normativa de Transports. Consulteu excepcions a les condicions de cada formació.
Informació connexió zoom:  L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguir instruccions.
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Observacions: Aquesta jornada computa per Registre d'Assessors Fiscals
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac. 

Ponents

  1. Sra. Carmen Jover DiazEconomista, Assessora Fiscal, Membre del Consell DIrectiu del REAF-REGAF i professora de Dret Financer i Tributari de la UAB

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved