Novetats fiscals per a l'any 2024

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 26 de febrer de 2024
Horari: De 9.30 h a 11.30 h 
Programa: IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)
1.  Pròrroga dels límits excloents del mètode d'estimació objectiva.
2.  Modificació en els llindars de l'obligació de presentació de la declaració.
3.  Pròrroga de la vigència de la deducció per obres de millora d'eficiència en habitatges.
4.  Obligació de presentació de la declaració per mitjans electrònics.
5.  Modificació de les reduccions del rendiment net en els lloguers d'habitatge.
6.  Possibles modificacions en l'IRPF en exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya (Projecte de Llei de mesures fiscals de Catalunya).
7.  Modificació dels percentatges de deducció per donatius a entitats adscrites a la Llei 49/2002.
8.  Ampliació de l'abast de la deducció per maternitat.
9.  Aprovats els models d'opció pel règim de treballadors, emprenedors i inversors desplaçats a territori espanyol.
10.  Aprofitament de deduccions fiscals a través de la figura del Tax Lease. Doctrina de la DGT.

IMPOST DE SOCIETATS (IS)
1.  Pròrroga de la vigència de la llibertat d'amortització d'inversions que utilitzin energia procedent de fonts renovables.
2.  Limitació de la compensació de les BINS en grups consolidats. Integració a partir de 2024.
3.  Modificació del càlcul del benefici operatiu per a la limitació en la deducibilidad de les despeses financeres.
4.  Modificació dels percentatges de deducció per donatius a entitats adscrites a la Llei 49/2002.
5.  Previsió Tributació global mínima del 15% per a grans grups i multinacionals.
6.  Aprofitament de deduccions fiscals a través de la figura del Tax Lease. Doctrina de la DGT.

IVA I FACTURACIÓ
1.  Pròrroga dels límits excloents del règim simplificat de l'IVA.
2.  Pròrroga dels tipus impositius reduïts per a l'adquisició de determinats béns i serveis.
3.  Possible entrada en vigor d'un règim de “franquícia” per a autònoms.
4.  Nou reglament Veri**factu de programes informàtics de facturació
5.  Previsible entrada en vigor del reglament de la factura electrònica 
Modalitat: Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:
- Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. Barcelona    
- Streaming (zoom).  
La sessió quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment. 
Per tenir accés a les gravacions, cal formalitzar la inscripció amb anterioritat al dia de l'inici de la formació.

NOVETAT  Informació inscripcions:

A partir de l’1 de gener beneficia't de la nova promoció* que ofereix el Col·legi de Gestors a través de FORMACOGAC
 
¿Com pots gaudir d'aquesta promoció*?
Si dues o més persones de la mateixa gestoria s’inscriuen a una formació en modalitat presencial, el preu de la segona inscripció en endavant gaudirà d’un 75% de descompte respecte a l’import del curs.
Descompte no acumulable. En el cas que el gestor col·legiat estigui gaudint de la promoció de formació de nou incorporat, només s’aplicarà a les inscripcions presencials dels membres del seu equip, a partir de la segona en endavant.
Promoció disponible únicament per inscripcions en modalitat presencial i no subjectes a cap altra promoció. En el cas que es modifiqui la modalitat, el descompte quedaria anul·lat.
*Aquesta promoció no inclou: Cicle deontològic, Curs de Trànsit ni Jornada d’introducció a la normativa de Transports. Consulteu excepcions a les condicions de cada formació.

Informació connexió Zoom: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguir instruccions.
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Ángel Mª CenicerosSoci Àrea Fiscal. FLM Experts Legals i Comptables. Crowe Global Business

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved