Jornada Declaració Censal d'Alta, modificació i baixa en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors (model 036/037)

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data: 14 desembre de 2023
Horari: De 9.30 h a 11.30 h 
Programa: -   Principals declaracions censals. Models 030, 840 i 036/037.
-   Formes de presentació dels models 036/037.
-   Terminis de presentació dels models 036/037.
-   Règim sancionador.
-   Emplenament del model en els casos més usuals:
-   Sol·licitud del NIF provisional i definitiu d'entitats jurídiques.
-   Sol·licitud del NIF d'entitats estrangeres.
-   Entitats en atribució de rendes.
-   Inici i cessament d'activitats econòmiques.
-   Alta i baixa d'obligacions.
-   Incompatibilitat de règims IRPF i IVA.
-   Altres:
    * Registre d'operadors intracomunitaris.
    * REDEME
    * IVA diferit

Modalitat: Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:
-  Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. Barcelona.
-  Streaming (zoom). 
La sessió estarà únicament disponible el temps que duri la sessió en directe.
Informació connexió zoom: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguir instruccions.
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sra. Rosa Linde GarcíaCap de Servei responsable de l'àrea de censos de l'Administració. Delegació Especial de la AEAT de Catalunya

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved