ON LINE - Jornada Ajornaments. Deutes tributaris

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Modalitat: Modalitat gravació. L'enregistrament va tenir lloc el 13 de setembre de 2023. Es podrà visualitzar en qualsevol moment.
Programa: 1.  Nocions prèvies sobre la recaptació administrativa.
2.  Pagament dels deutes. Període voluntari de pagament.
3.  El procediment de constrenyiment (I). La providència de constrenyiment.
4.  El procediment de constrenyiment (ii). Execució de garanties i diligències d'embargament. Alienació forçosa de béns.
5.  Mesures cautelars, successors i derivacions de responsabilitat.
6.  Declaració de fallit i Crèdit incobrable.
7.  Altres formes d'extinció del deute: compensació, condonació, deducció sobre transferències de lEstat a les CCAA.
8.  Ajornament del deute.
Documentació: En el cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Manuel Sánchez RódenasJefe de Dependencia Regional Adjunta de Recaudación (Girona)

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved