Jornada Rendiment Activitats Econòmiques

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data: 27 d'octubre de 2023
Horari: De 10 h a 14 h
Programa: 1. Concepte de rendiment d'activitats econòmiques
2. Mètodes per al càlcul del rendiment net
3. Els professionals partícips de societats que realitzen activitats professionals
4. Arrendament com a activitat econòmica
5. Els ingressos d'activitats econòmiques
6. L'IVA
7. La variació d'existències
8. Les despeses:
        a. Requisits per a ser deduïbles
                  Comptabilitzat
                Vinculat amb els ingressos
                Efectiu: que sigui real
                Imputat correctament
                Que no sigui no deduïble
                Justificat documentalment
        b. Anàlisi de les despeses més rellevants:
                • La compra de mercaderies
                • La variació d'existències
                • Sous i salaris
                • Sou del cònjuge
                • Seguretat Social del titular i mutualitats alternatives
                • Regularització de les cotitzacions
                • Manutenció del titular
                • Despeses no deduïbles, les liberalitats
                • Subministraments de l'habitatge
                • El vehicle
                • Amortització
9. Activitats en la XARXA: influencer, webcamer…
10. Novetats per a 2023

Modalitat: Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:
-  Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. Barcelona.
-  Streaming (zoom). 
La sessió estarà únicament disponible el temps que duri la sessió en directe. No quedarà enregistrada.
Informació connexió streaming: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguir instruccions.
Documentació:  En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Manuel Altamira CampomanesCap de Servei de l'AEAT de Sabadell

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved