Mesures d'igualtat de gènere en l'àmbit de petites empreses. L'actuació de la ITSS

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: 18 de desembre de 2023
Horari: De 9.30 h a 13.30 h
Durada: 4 hores
Objectius
L'adopció de totes i cadascuna de les obligacions empresarials en matèria d'igualtat de gènere, a vegades, es torna més complexa en l'àmbit de petites empreses amb menors recursos i sense representació legal dels treballadors.
Actualment, la bretxa salarial de gènere continua existint al nostre país, encara que les empreses han de complir amb les obligacions de transparència retributiva amb la finalitat de protegir els treballadors davant la discriminació salarial.
En el present curs s'estudiaran els principals instruments de transparència salarial, especialment, el registre retributiu, emfatitzant diversos consells pràctics per a la seva correcta i completa elaboració. També abordarem les claus per a poder identificar els diferents suposats de bretxa salarial: no tota diferència salarial és discriminatòria per raó de sexe.
D'altra banda, coneixerem la protecció laboral que ha de regir en tota empresa davant la integritat moral i sexual en el treball. Es facilitaran consells pràctics sobre un correcte protocol d'actuació enfront de l'assetjament sexual i a l'assetjament per raó de sexe en l'empresa; analitzant el seu contingut mínim obligatori, així com els seus principis bàsics.
 Programa 1.   Introducció.
        1.1.  Igualtat i no discriminació
        1.2.  Dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació
                1.2.1.  Discriminació per raó de sexe
                1.2.2.  Normes laborals específiques en matèria d'igualtat
                1.2.3.  Mesures de promoció per a la igualtat de gènere

2.   Igualtat Retributiva
        2.1.  Bretxa salarial de gènere
        2.2.  Igual salari per treball d'igual valor
        2.3.  Registre Retributiu
                -  Obligatorietat
                -  Abast personal
                -  Període de referència
                -  Contingut i informació
                -  Dret d'accés vs. dret a la protecció de dades
                -  Exemples i consells pràctics per a la seva elaboració. Particularitats de petites empreses
        2.4.  Bretxa salarial vs. Discriminació retributiva per raó de sexe 
        2.5.  Casos pràctics

3.  Mesures específiques per a prevenir la comissió de delictes i altres conductes contra la llibertat sexual i la integritat moral en el treball.
        3.1.  Mesures sensibilitzadores
        3.2.  Mesures formatives
        3.3.  Mesures estructurals

4.  Protocol d'actuació enfront de l'assetjament sexual i a l'assetjament per raó de sexe en l'empresa.
        4.1.  Contingut mínim obligatori
        4.2.  Principis bàsics
        4.3.  Particularitats d'elaboració en empreses sense RLT

5.  Responsabilitat administrativa en cas d'incompliment
 Modalitat: Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:
- Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. Barcelona    
- Streaming (zoom).  
La sessió quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment. 
Informació connexió streaming L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguiu les instruccions.
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sra. Sandra Pérez RuizInspectora de Treball i Seguretat Social. Inspecció Territorial de Treball de Barcelona. Direcció General de la Inspecció de Treball

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved