Jornada Moduls

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data: 12 de desembre de 2023
Horari: De 16.30 h a 20.00 h 
Programa: Novetats normatives
    L'Ordre de mòduls per a 2024
    Les ajudes al sector del transport i en l'agricultura
Calendari
    Models a presentar i opcions a exercitar al desembre i gener
Àmbit d'aplicació
    Activitats incloses
    La renúncia i la revocació als mòduls.
    Causes d'exclusió en l'aplicació dels mòduls
El mètode d'estimació objectiva en l'IRPF
    Fases per a la determinació del rendiment net reduït
    Activitats no agrícoles, ramaderes o forestals
    Activitats agrícoles, ramaderes o forestals
Règims especials en l'IVA
    Règim simplificat. Especialitats en el càlcul de la quota.
    Règim especial de l'agricultura ramaderia i pesca
    Règim especial del recàrrec d'equivalència
Declaracions informatives.
  Resums anuals
  El model 347, obligats a la seva presentació.

Modalitat:  Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:
-  Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. Barcelona
-  Streaming (zoom). 
La sessió estarà únicament disponible el temps que duri la sessió en directe. No quedarà enregistrada.   
Documentació: En el cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.
Informació connexió streaming: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguir instruccions.

Ponents

  1. Sr. Manuel Altamira CampomanesCap de Servei de l'AEAT de Sabadell

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved