Girona- Novetats IVA. Repàs de consultes, resolucions i sentències recents en relació amb l'IVA. Streaming-Presencial Girona

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiat exercent i no exercent.
Empleats, col·laboradors i familiars del col·legiat exercent.
Empleats del col·legiat no exercent.
Persones alienes al Col·legi.
Data: 28 de setembre de 2023
Horari: de 16:30h a  19:30h
Modalitat: Heu d'escollir la modalitat quan feu la inscripció.
Streaming: La jornada només estarà disponible el temps que duri la sessió en directe. NO HI HAURÀ GRAVACIO.
Presencial: Delegació de Girona 
C/ Cristòfol Grober, 3  entresol
17001-Girona 
Programa: Repàs sobre les darreres novetats respecte de criteris tant adminisratius com de jurispurudència en matèria d'IVA, destacant el repàs de determinadts aspectes rellevants i conflictius que es posen de manifest, sempre en relació amb l'IVA, en operacions habituals.
- Deducció de quotes d'IVA suportades per un subjecte passiu de l'impost pels subministraments, com l'aigua, la llum o el gas, a un immoble afecte parcialment la seva activitat econòmica. Resolució TEAC 19/07/2023.
- Deducció de quotes suportades després d'haver presentat declaració censal de baixa a l'activitat., Consulta servei Informa 146543.
- No subjecció a l'IVA d'autoconsums en lliurament de béns quan en la seva adquisició no s'havien suportat quotes d'IVA. Consulta DGT V2371-21
- Terminis i mecanisme per poder obtenir la devolució de quotes suportades, consignades com a compensacions pendents, el termini de les quals per compensar en autoliquidacions ha caducat. Resolució TEAC 22/03/2022.
- Incidència que produeix a l'IVA la denominada refacturació de despeses. Consultes de la DGT V0005-23, i V1850-22.
- Incidència en la tributació per l'IVA de l'execució d'obres que efectua l'arrendatari al local objecte del lloguer. Consultes de la DGT V0688-20, V2427-22.
- Nota pàgina web AEAT 31/07/2023 sobre la cessió de vehicles d'ús mixt a empleats.
- Sol·licitud de rectificació d'autoliquidació, que es correspon amb la inclusió d'un supòsit d'inversió del subjecte passiu que prèviament no s'havia inclòs a la declaració liquidació presentada. Resolució 22/12/2021 del TEAR de Castella-la Manxa.
- Consideració de lliurament de béns o de prestació de serveis d'una execució d'obra mobiliària. Resolució TEAC 22/02/2022.[Escriure aquí]
Informació connexio ZOOM: L'aula s'obrirà a l'hora d'inici de la formació.
La visualització de la jornada només estarà disponible el temps que duri la sessió en directe. 
Podeu accedir a traves de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "els meus cursos" i clicar el botó "Gravació/Streaming" de la formació i seguir instruccions publicades a l'apartat "documents"..
Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat des de l'enllaç: https://zoom.us/client/latest/Zoominstaller.exe
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. José M. Tocornal RuízCap de la Unitat d'Inspecció de l'AEAT

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved