Impost de Societats - Girona presencial / streaming

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiat exercent i no exercent.
Empleats, col·laboradors i familiars del col·legiat exercent.
Empleats, col·laboradors i familiars del col·legiat no exercent.
Persones alienes al Col·legi.
Data: 15 de juny de 2023
Horari: de 10:00h a 13:00h
Modalitat:

Heu d'escollir la modalitat quan feu la inscripció.
Streaming: (Zoom). La formació quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment. Per accedir s'haurà d'haver fet la inscripció previament.
Presencial: Delegació de Girona 
C/ Cristòfol Grober, 3  entresol
17001-Girona

Programa: QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA CONFECCIÓ DE LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST DE SOCIETATS DE L'EXERCICI 2022
 
1. Definició d'activitat econòmica i entitat patrimonial.
2. Amortitzacions. Immobilitzat material i Immobilitzat intangible de vida útil definida i indefinida. Ajustaments. Diferents qüestions a tenir en compte.
3. Imputació temporal. La influència de la prescripció en aquest tipus d’ajustaments. La correcció d’errors comptables.
4. La despesa fiscal per deteriorament del valor. Especial referència a la problemàtica amb els títols valors.
5. Insolvències de crèdits.
6. Despeses no deduïbles. Situació actual en la deduïbilitat de les despeses financeres.
7. Substitució del valor comptable pel valor de mercat.
8. Operacions vinculades.
9. Compensació de bases negatives imposades. Acreditació de les mateixes. Problemàtica entorn a l’exercici de l’opció per a la seva aplicació (doctrina TEAC).
10. Exempcions per doble imposició: dividends i transmissió de valors.
11. Reserva de capitalització.
12. Deduccions per incentius.
13. Empreses de reduïda dimensió.
14. Altres qüestions d'interès. 
Informació connexió ZOOM: L'aula s'obrirà a l'hora d'inici de la formació.
Podeu accedir a traves de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "els meus cursos" i clicar el botó "Gravació/Streaming" de la formació i seguir instruccions publicades a l'apartat "documents".
Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat des de l'enllaç: https://zoom.us/client/latest/Zoominstaller.exe
Durada: 3 hores lectives
Documentació: En el cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Jordi Bertrán RiberaEconomista. Soci de Bertran Ribera Asesores SLP.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved