ON LINE_MGA: Jornada: modificacions substancials de l’estructura del capital: fusió, escissió, “operació acordió”.

Informació del curs
Fiscal

Programa: 1.  Introducció.
2.  Qüestions mercantils.
      2.1.  Fusió de Societats:
              o   Concepte
              o   Tipologia
              o   Característiques principals
              o   Procés i execució
      2.2.   Escissió de Societats:
              o   Concepte
              o   Tipologia
              o   Característiques principals
              o   Procés i execució
       2.3. Transformació de Societats:
              o   Concepte
              o   Característiques principals
              o   Procés i execució
 
3.  Qüestions Fiscals.
     3.1.   Principal marc normatiu a nivell tributari.
     3.2.   Breu repàs sobre la tributació de les reestructuracions societàries en règim general.
     3.3.   Règim fiscal Especial (Capítol VII del Títol VII).

             o   Operacions susceptibles de ser acollides
             o   Repàs de les definicions establertes en la Llei (fusió, bescanvi, aportació no dinerària, etc)
             o   Principals estructures societàries
             o   Aplicació del règim fiscal especial
             o  Motius econòmics vàlids
     3.4.  Repàs d'últims pronunciaments sobre els motius econòmics vàlids (aportacions no dineràries, entre altres)
Modalitat: Gravació
 Durada:   2 hores
Documentació: Documentació disponible a la plataforma
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.


Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved