ON LINE: Curs - MGA- Fiscalitat per a no residents

Informació del curs
Fiscal

Programa:  Sessió 1: Introducció al Dret Fiscal Internacional
1. Les fonts del Dret Fiscal Internacional
       a. Llei del IRNR
       b. Directives de la Unió Europea: matriu-filial, Interessos i cànons
       c. Convenis per a evitar la Doble Imposició Internacional
       d. Conveni Multilateral

2. La residència fiscal
      a. La residència de les persones físiques
      b. La pròrroga legal o quarantena fiscal
      c. Els canvis de residència
      d. La residència de les persones físiques en els Convenis per a evitar la Doble Imposició
      e. La residència de les persones jurídiques
      f. Canvis de residència
      g. La residència de les persones jurídiques en els Convenis per a evitar la Doble Imposició

3. Convenis de Doble Imposició
      a. Residència fiscal
      b. Beneficis empresarials
      c. Dividends
      d. Interessos
      e. Cànons
      f. Guanys de capital
      g. Serveis personals independents
      h. Renda del treball dependent

Sessió 2: Impatriats i expatriats
1. Impatriats i expatriats
      a. Règim fiscal de impatriats
      b. Règim opcional per a residents de la Unió Europea

2. Treballadors expatriats
      a. Determinació de la residència fiscal, aplicació de l'IRPF o del IRNR
      b. Tributació dels rendiments del treball obtinguts a l'estranger en els Convenis de Doble Imposició

3. Treballadors que continuen sent residents a Espanya malgrat el seu desplaçament
      a. L'exempció dels rendiments de treball percebuts per treballs fets en l'estranger
      b. Dietes exceptuades de gravamen
      c. Règim d'excessos

4. Treballadors que perden la residència fiscal a Espanya a conseqüència del seu desplaçament
      a. Imputacions de renda per canvi de residència i impostos de sortida
      b. Treballadors desplaçats a un paradís fiscal, la residència fiscal estesa i les seves conseqüències
Modalitat: Gravació
 Durada:   6 hores
Documentació: Documentació disponible a la plataforma
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.


Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved