Jornada IRPF. Streaming - Presencial Girona

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a:

Col·legiats exercent i no exercents.
Empleats, col·laboradors i familiars del col·legiat exercent.

Dates: 26 d'abril de 2023
Horari: 16:00h a 20:00h
Modalitat: Heu de triar la modalitat quan feu la inscripció.
Streaming. La formació quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment. Per accedir s'haurà d'haver fet la inscripció previament.
Presencial. Delegació de Girona
C/ Cristòfol Gròber, 3 entresol
17001-Girona
ínformació connexió Zoom: L'aula s'obrirà a l'hora d'inici de la formació. 
Podeu accedir a traves de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "els meus cursos" i clicar el botó "Gravació/Streaming" de la formació i seguir instruccions.
Durada: 4 hores
Programació: PART 1 (2 HORES)
1. Qüestions introductòries de l'Impost. Naturalesa, objecte i àmbit d'aplicació. Aspectes materials. Aspectes personals. Aspectes temporals. Base imposable. IRPF. 
2. Rendiments del treball. Determinació dels ingressos computables i de les despeses deduïbles. Anàlisi de les retribucions en espècie i de les regles de valoració. 
3. Rendiments capital immobiliari i imputacions de renda immobiliàries. Determinació del rendiment net del capital immobiliari. 
4. Rendiments del capital mobiliari. Dipòsit a comptes. Valors representatius de cessió a tercers de capitals propis. Valors representatius de la participació a fons propis de qualsevol entitat. Assegurances de vida i rendes temporals i vitalícies 

PART 2 (2 HORES)
5. Variacions patrimonials. Anàlisi de les regles generals de l'impost així com especial referència a les regles especials. 
6. Rendiments d'activitat econòmica. Determinació del rendiment de l'activitat econòmica. Béns i drets afectes a activitats empresarials o professionals. 
7. Esquema de liquidació de l'impost. Base liquidable i meritació de l'impost. Quota íntegra i el seu límit. Mínims personals i familiars Deduccions aplicables en l'Impost. 
8. Breu referència a l'Impost sobre el Patrimoni. Naturalesa i àmbit d'aplicació. Fet Imposable. Béns i drets exempts. Subjecte passiu. Base imposable. Concepte i règims de determinació. La taxació pericial
Documentació: En el cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
 Observacions: Aquesta jornada computa per Registre d'Assessors fiscals.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sra. Mireia Rousaud SabatéInspectora d'Hisenda de l'Estat

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved