ON LINE - Jornada Plans d'Igualtat

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents.
  La sessió estarà presentada i moderada per la sra. Aurora Rodés ponent de la Comissió Laboral del Col·legi de Gestors. El sr. Oscar Riu, director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral i la sra. Núria Verges, directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs, donaran la benvinguda. 
Programa:  Plans d'Igualtat
-   Introducció al marc normatiu dels plans d’igualtat i les desigualtats laborals de gènere.
-   Orientacions i eines per a l’elaboració i implementació dels plans d’igualtat:
          .  Elaboració de la diagnosi prèvia
          .  Disseny dels objectius i mesures del pla d’igualtat
          .  Sistema de seguiment i avaluació

Registre dels Plans d'Igualtat 
-    Altres recursos que s’ofereixen des del Departament d’Igualtat i Feminismes per a promoure l’equitat en els treballs.
-    El Registre dels plans d’Igualtat (REGCON)
-    Documentació mínima a presentar al registre
-    Activitats del registre de plans d’igualtat:
          .  Legitimació de les parts
          .  Contingut mínim del pla d’igualtat
-    Temes objecte de requeriments

Torn de preguntes 
Modalitat:  Formació on line en modalitat gravació. L'enregistrament va tenir lloc el 9 de gener de 2023. Es podrà visualitzar en qualsevol moment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sra. Laia López ChicoteTècnica de la direcció general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs. Generalitat de Catalunya
  2. Sr. Jordi Puiggalí TorrentóCap del servei de Negociació i Registres laborals. Generalitat de Catalunya

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved