Presencial Lleida - Streaming - Gravació: Actualització normativa en matèria laboral i de seguretat social - Aspectes pràctics

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i els seus empleats, familiars i col·laboradors. Col·legiats no exercents
Dates: 15 de febrer del 2023
Horari: 16.30 h a 18 h
Modalitat:

Presencial (places limitades) Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Avda. Joana Raspall, 6. Sala Venanci Blanch
Lleida

Streaming - La sessió quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment. Per tenir accés a la gravació i al material, cal formalitzar la inscripció amb anterioritat al dia de l'inici de la formació.

Informació
connexio 
streaming
zoom:

L'aula s'obrirà a l'hora d'inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació.
Anar a "els meus cursos" i clicar el botó "Gravació/Streaing" de la formació i seguir instruccions.
Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe. Un cop descarregat aneu al curs, dins la plataforma  FORMACOGAC i seguiu les indicacions abans esmentades.

Durada: 1,30 h
Programació:

- Nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms. Millora la protecció per cessament d'activitat. Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol (BOE del 27).

- Actualització del Reial decret 84/1996, de 26 de gener, i el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, respecte al Règim Especial de Treballadors Autònoms. Reial decret 504/2022, de 27 de juny, BOE del 28.

- Reduccions de quotes de les contribucions empresarials als plans d'ocupació. Disposició final 4a de la Llei 12/2022, de 30 de juny, BOE del 2 de juliol.

- Bonificació de quotes en favor de treballadors autònoms d'empreses emergents en situació de pluriactivitat. Disposició final 4a de la Llei 28/2022, de 21 de desembre, BOE del 23.

- Gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada. Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, BOE del 5 de gener de 2023, i Ordre ISM 2/2023, d'11 de gener, BOE del 13.

- Mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral. Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, BOE del 11.

- Altres modificacions d'interès.              

Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr.Ricardo Peciña MidónSubinspector Laboral d'Ocupació i Seguretat Social a Lleida. Professor associat de Dret del Treball a la UdL

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved