Fiscalitat de la propietat Immobiliària

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents del Col·legi de Gestors i membres dels Col·legis de La Intercol·legial.
Data: 25 d'abril de 2023
Horari: De 18 h a 19.30 h  
 Programa:

 IX Cicle de conferències.  Comissió Intercol·legial de Sèniors

1.- La fiscalitat directa de les operacions immobiliàries.


1.1. Fiscalitat en seu de la persona física.
      • Rendiments del capital immobiliari. Arrendament d'immobles.
      •  Imputació de rendes immobiliàries.
      •  Els guanys i pèrdues derivades de la transmissió d'immobles. Transmissions oneroses i gratuïtes. Càlcul d'exempcions.
      •  La fiscalitat de l'habitatge habitual. Deduccions. Exempció per reinversió. Obres de millora i rehabilitació.
1.2. La fiscalitat en l'Impost sobre Patrimoni.
      •  Especial esment al nou valor de referència
1.3.  La fiscalitat en l'Impost sobre Successions i Donacions.
      •  La successió i els immobles.
      •  L'habitatge habitual.
      •  Els immobles i la successió d'empreses.

2. La fiscalitat indirecta de les operacions immobiliàries.

2.1. L'IVA i les operacions immobiliàries.
      •  Lliuraments de terrenys i edificacions.
      •  Arrendaments.
      •  Urbanització de terrenys.
      •  Exempcions.
      •  El ITP i AJD. Les relacions amb l'IVA. L'exempció en l'IVA i la renúncia a l'exempció.
2.2  La tributació local dels immobles i de les operacions immobiliàries.
      • L'IBI i l'IAE.
      •  La plusvàlua municipal: l'Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. La polèmica de l'increment real del valor.
      • El ICIO: Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Taxes i llicències municipals

Modalitat: Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:
-  Presencia
l. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. Barcelona
-  Streaming (zoom). La sessió quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment
Informació connexió zoom: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació. Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació.  Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguiu les indicacions
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Ángel Mª CenicerosSoci Àrea Fiscal. FLM Experts Legals i Comptables. Crowe Global Business

Amb la col·laboració de La Intercol·legial

La Intercol·legial


Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved