Com afrontar una inspecció fiscal

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data: 11 de novembre de 2022
Horari: De 10.00 h a 14.00 h 
Modalitat: Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:

- Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. Barcelona   
- Streaming (zoom).  

La formació només estarà disponible el temps que duri la sessió en directe.
Programa: 1.  Actuacions dels òrgans de gestió.
     1.1  Procediment de devolució iniciat mitjançant autoliquidació, sol·licitud o comunicació de dades.
     1.2  Procediment iniciat mitjançant declaració.
     1.3  Procediment de verificació de dades.
     1.4  Procediment de comprovació de valors.
     1.5  Procediment de comprovació limitada.

2.  Actuacions dels òrgans d'inspecció.
     2.1  Inici actuacions inspectores.
           2.1.1  Entrada i registre en el domicili fiscal.
           2.1.2  Inici mitjançant comunicació.
     2.2  Facultats de la inspecció.
     2.3  Termini de les actuacions inspectores.
            2.3.1  Còmput del termini.
            2.3.2  Suspensió del termini.
            2.3.3  Extensió del termini.
            2.3.4  Efectes de l'incompliment.
     2.4  Tipus d'actes.
     2.5  Expedient sancionador.
     2.6  Acord de responsabilitat dins del procediment inspector 
Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. Si hi ha documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Informació connexió zoom: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguir instruccions.
Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe. Un cop descarregat aneu al curs, dins la plataforma FORMACOGAC i seguiu les indicacions abans esmentades.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Fernando BlázquezEconomista. Soci de l’Àrea de Procedimient Tributari de DWF-RCD

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved