Procediment Inspector AEAT. Presencial i Streaming.

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: Dimarts 4 d'octubre de 2022 de 16:00h a 19:00h. 
Modalitat:

Streaming. La jornada només estara disponible el temps que duri la sessió en directe.

Presencial: Delegació de Girona
    Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
    C/ Cristòfol Grober, 3 entresol
    17001- Girona

Hi haurà una pausa amb coffee-break pels assistents que vinguin a la Delegació.

Programa:    

PROCEDIMIENTO INSPECTOR

 1. La inspección tributaria.
  1. Funciones
  2. Facultades
 2. Procedimiento.
  1. Iniciación
  2. Alcance
  3. Plazo de actuaciones
  4. Lugar
  5. Horario
 3. Documentación actuaciones inspectoras.
  1. Diligencias
  2. Informes
  3. Actas (tipos)
 4. Medidas cautelares.
 5. Estimación indirecta.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

 1. Principios.
 2. Disposiciones generales sobre infracciones y sanciones.
  1. Sujetos responsables
  2. Concepto y clases de infracciones tributarias
  3. Cuantificación sanciones tributarias
  4. Extinción de la responsabilidad derivada de infracciones y sanciones tributarias
 3. Clasificación infracciones y sanciones.
 4. Procedimiento sancionador.
  1. Iniciación
  2. Instrucción
  3. Terminación

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO INSPECTOR

Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.
Informació connexió streaming

Heu d'accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat des de l'enllaç  https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

 L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

 Recordeu tenir activat l'altaveu del vostre equip

Ponents

 1. Sr. Rafael Mantero RuízInspector Regional Adjunt AEAT de Girona

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved