Les implicacions de la reforma laboral (El paper de la Inspecció de Treball davant del nou marc normatiu). Presencial i Streaming.

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
NOVA DATA: Dimecres 28 de setembre de 2022 de 16:00h a 18:00h. 
Modalitat:

Streaming. La jornada només estara disponible el temps que duri la sessió en directe. No hi haurà gravació.

Presencial: Delegació de Girona
    Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
    C/ Cristòfol Grober, 3 entresol
    17001- Girona

Programa:  

 En el curs, es plantejaran les implicacions de la reforma laboral, el paper de la Inspecció de Treball davant la nova normativa i la problemàtica de la contractació aplicant la darrera reforma laboral.

- Breve referencia introductòria als grans blocs de la normativa laboral afectats per la reforma laboral.

- Contratació laboral: modalitats e incidència sectorial (construcció, hostaleria).

- Nova normativa laboral i de Seguretat Social per les empleads de la llar.

- El paper de la Inspecció de Treball davant del nou marc normatiu.

 - Esment a d'altres reformes ja en vigor o pendents de publicar de rellevancia a l'ordre social.

Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.
Informació connexió streaming

Heu d'accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat des de l'enllaç  https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

 L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

 Recordeu tenir activat l'altaveu del vostre equip.

Ponents

  1. Dra. Mercedes Martinez AsoInspecció de Treball de Girona. Professora de Dret del Treball i de la SS a la UdG

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved