Streaming - Elaboració pràctica dels Comptes Anuals per PIMES

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: 5 de maig de 2022, de 16:00 h a 20:00 h 
Modalitat: Streaming. La jornada només estara disponible el temps que duri la sessió en directe.
 Objectiu:

Es donarà a conèixer els models Abreujat i Pimes per a la presentació dels comptes anuals de l’any 2021 que s’han de dipositar  al Registre Mercantil.  

Durant el curs s’analitzarà  la part obligatòria  del model aprovat,  la part opcional (quadres i models), la part no normalitzada  i també la informació complementaria que l’ordre ministerial ha inclòs com obligatòria. 

Es presentarà  per una banda els límits i les situacions que permeten aplicar models abreujats de balanç i memòria (segons consulta ICAC)  i, per altra la informació dels comptes anuals (abreujats i PIMES)  segons  Real Decret 602/2016  i com aquesta s’ha traslladat als models a dipositar en el Registre Mercantil.

S'analitzarà de forma detallada:

-Model normalitzat de balanç.
-Model normalitzat de comptes de pèrdues i guanys.
-Contingut de l amemòria (part normalitzada i part no normalitzada).
-Informació addicional obligatòria als comptes anuals que estableix l'ordre ministerial.


Programa:

1ª part: Comptes Anuals 2021 
Límits per aplicar els models abreujats de balanç i memòria del PGC global i qui pot aplicar  el PGC PIMES  (Real Decret 602/2016).

2ª part: Reforma PGC: Instruments Financers e Ingressos per vendes i prestacions de serveis.
Normes de valoració.
Criteris de primera aplicació: Entrada en vigor i normes de transició.
 

Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.
Informació connexió ZOOM

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a traves de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació.

Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació.

Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç:

https://zoom.us/client/latest/zoominstaller.exe

Recordeu tenir activat l'altaveu del vostre equip.

Recordeu posar el vostre nom i cognoms quan accediu a la sala virtual del ZOOM.

Ponents

  1. Sr. Jordi Rizo GubianasAssessor financer, expert comptable i Professor de Comptabilitat Financera en el Grau de Comptabilitat i Finances de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Col·laborador de l'ACCID.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved