Impost 720. Darreres novetats - Streaming

Informació del curs
Fiscal

  La sentència de 27 de gener de 2022 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat contrària a l'ordenament comunitari la normativa que establia la imprescriptibilitat de les rendes no declarades així com la imposició d'elevades multes fixes i la multa proporcional de 150 punts que venien aplicant-se des de l'aprovació de l'obligació de declarar els béns i drets a l'estranger que, sovint, s'agrupen amb l'expressió "model 720".

En aquests moments no s'ha produït encara cap variació ni en relació amb el model en si, que hauria de ser emplenat abans de final de març, ni tampoc de les altres matèries. Si en el curs dels dies que falten fins a la celebració de la sessió del dia 28 hi hagués novetats sobre aquest tema, s'incorporarian en aquesta, si els canvis esdevenen posteriorment s'informarà oportunament i si fos aconsellable s'organitzaria la pertinent sessió de treball.
Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: 28 de febrer de 2022, de 10 h a 13 h 
Modalitat: Streaming. Les sessions quedaran enregistrades i estaran disponibles a la plataforma posteriorment.
Programa:  -   Anàlisi de la Sentència de 27 de gener de 2022 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que declara les normes reguladores de l'obligació de declarar els béns i drets a l'estranger contràries al Dret Comunitari.
-   Avaluació dels efectes cap al futur de la Sentència
-   Possibilitat de recuperar els imports pagats a títol de deute tributari i sanció
-   Examen d'aspectes relatius al correcte emplenament del Model 720
-   Altres novetats d'interès
Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.
Informació connexió Zoom: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguir instruccions.
Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe. Un cop descarregat aneu al curs, dins la plataforma FORMACOGAC i seguiu les indicacions abans esmentades.

Ponents

  1. Dr. Luis Manuel Alonso GonzálezCatedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona i assessor de la Comissió Econòmica Financera i Tributària del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
  2. Sr. Jorge Pérez GarcíaAdvocat, assessor fiscal i professor de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved