Nous valors de referència dels immobles i darrer pronunciament del Tribunal Constitucional sobre l’IIVTNU. Streaming

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data: 25 de novembre de 2021
Horari: De 10.00 h a 12.00 h 
Programa:   1.    El valor de referència dels béns immobles 
      -   Per què neix el valor de referència dels béns immobles? 
             -  Conflictivitat derivada del “valor real” 
             -  Simplificació de la gestió tributària 
       -   Antecedents: prova pilot a Castella-La Manxa 
       -   Previsió normativa i execució 
       -   Determinació anual  

2.    La utilització fiscal del valor de referència dels béns immobles 
        -   Impost sobre Successions i Donacions 
        -   Impost sobre el Patrimoni 
        -    ITPAJD 

3.    La impugnació del valor de referència 
       -   Autoliquidacions 
       -   Liquidacions administratives 
       -   Sol·licitud d’informes a la Direcció General del Cadastre 
               -  Classes d’informes 
               -  Contingut dels informes  

4.    Els efectes de la sentència del Tribunal Constitucional de 26 d’octubre de 2021 
       -   Vigència de l’IIVTNU versus nul·litat de la fórmula de càlcul 
       -   Evolució dels pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem 
       -   Limitació de l’abast i conseqüències jurídiques derivades de la declaració d’inconstitucionalitat 
       -   Actuacions dels contribuents 
       -   Necessària reforma de l’IIVTNU: possibles solucions normatives 
Modalitat: Streaming. La sessió quedarà enregistrada i estarà únicament disponible a la plataforma fins el 25 de gener de 2022. Per tenir accés a la gravació i al material, cal formalitzar la inscripció amb anterioritat al dia de l'inici de la formació
Informació connexió zoom: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. 
Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
 Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. Si hi ha documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment. 
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Dra. Silvia Cano Arteseros Inspectora coordinadora de la Generalitat de Catalunya

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved