Streaming - Jornada Planificació successòria després de la Reforma de l'Impost sobre successions i donacions

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data: 4 de novembre de 2021
Horari: De  9:30h h a 13:30 h 
Programa:

Marc teòric:

 • Canvis introduïts per la Llei 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i en l’Impost sobre Successions i Donacions.
  • Canvis en la tributació de l’IRPF.
  • Canvis en la tributació de l’Impost de Successions.
  • Canvis en la tributació de les donacions.
  • Tributació de l’empresa familiar.
 • Modificació introduïda en la Llei 11/2021 de prevenció del frau fiscal.
  • Canvis en l’Impost de Successions i Donacions.
  • Canvis en l’Impost sobre el Patrimoni.
 • Aspectes civils a tenir en consideració.
  • Canvis de residències.
  • Límits a l’hora de regular la meva planificació successòria.
  • Identificació dels interessos perseguits i alternatives jurídiques concordes a l’optimització fiscal.

Marc pràctic:

 • Mitjançant la resolució d’un cas real, s’analitzaran els següents aspectes:
  • Tributació abans de l’1 de maig de 2020.
  • Tributació després de l’1 de maig de 2020.
  • Planificació de la tributació en l’Impost sobre el Patrimoni.
  • Altres eines jurídiques de transmissió patrimonial: les donacions i els pactes successoris.

Documentació: En el cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.
Informació connexió streaming:

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

La visualització de la jornada només estarà disponible el temps que duri la sessió en directe

Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació.             
Seguiu les instruccions publicades a l'apartart "documents"

Utilitzeu el navegador Chrome i surt el missatge: "Actualitzar Flash Player" al carregar el video, s’ha de donar permís per executar el contingut al navegador.

El procés és el següent:
Clicar a l’icona superior d’Informació. 
-Flash Player: Permetre sempre en aquest lloc.
-Després clicar al botó Carrega de nou.
*Podeu accedir al manual d'instruccions publicat a la secció "Ajuda" o a l'apartat "documents" del curs

Ponents

 1. Sra. Carmen Jover DiazEconomista, Assessora Fiscal, Membre del Consell DIrectiu del REAF-REGAF i professora de Dret Financer i Tributari de la UAB

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved