Streaming - Tancament Comptable i Fiscal (Societats i Renda)

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Presentació: Com tots els anys, tots nosaltres ens troben realitzant el tancament de la comptabilitat i l'elaboració dels llibres i comptes anuals, així com avaluant els últims ajustaments fiscals cara a la propera declaració de l'Impost sobre Societats.

La jornada té coma objectiu analitzar, repassar i concretar tots els aspectes, dades i elements a tenir en compte per tancar l'exercici 2021, revisant les novetats legislatives, doctrinals i jurisprudencials produïdes en els àmbits fiscal i comptable d'aplicació, per tal de poder reflectir-ho adequadament en els comptes anuals 2021 i preveure els seus efectes a la propera declaració de l'Impost sobre Societats.

Així mateix, en aquesta sessió farem un repàs de les novetats (normatives, doctrinals i jurisprudencials) introduïdes en l’any 2021 l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) a efectes de poder planificar la propera declaració a realitzar per aquest impost. 
Data: 2 de desembre de 2021
Horari: De  9:00 h a 14:00 h 
 Modalitat:  Streaming. La sessió quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment. Per tenir accés a la gravació i al material, cal formalitzar la inscripció amb anterioritat al dia de l'inici de la formació.
Programa:

I. QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN EL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2021
1.- Definició d'activitat econòmica i entitat patrimonial.
2. Amortitzacions. Immobilitzat material i Immobilitzat intangible de vida útil definida i indefinida. Ajustaments. Diferents qüestions a tenir en compte.
3. Imputació temporal. La influència de la prescripció en aquest tipus d’ajustaments. La correcció d’errors comptables.
4. La despesa fiscal per deteriorament del valor. Especial referència a la problemàtica amb els títols valors.
5. Insolvències de crèdits.
6. Despeses no deduïbles. Situació actual en la deduïbilitat de les despeses financeres.
7. Substitució del valor comptable pel valor de mercat.
8. Operacions vinculades.
9. Compensació de bases negatives imposades. Acreditació de les mateixes. Problemàtica entorn a l’exercici de l’opció per a la seva aplicació (doctrina TEAC).
10. Exempcions per doble imposició: dividends i transmissió de valors.
11. Reserva de capitalització.
12. Deduccions per incentius.
13. Empreses de reduïda dimensió.
14. Altres qüestions d'interès.

II. QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN EL TANCAMENT DE L’IRPF 2021
Repàs a les novetats normatives, doctrinals i jurisprudencials que afecten a la declaració IRPF 2021.

Documentació: En el cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.
Informació connexió ZOOM:

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació.

Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

 


Ponents

  1. Sr. Jordi Bertrán RiberaEconomista i soci director del Gabinet Bertran Ribera Asesores

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved