Com actuar davant la inspecció de treball. Procediment, infraccions i sancions - Streaming.

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: 14 de desembre de 2021
Horari: De 10.00 h a 14.00 h 
Modalitat: Streaming. La jornada només estarà disponible el temps que duri la sessió en directe
Durada: 4 hores
Introducció: El procediment sancionador en l'ordre social derivat de les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, poden constituir una important repercussió per a l'empresa. Les diferents mesures derivades de les actuacions inspectores, sancions i liquidacions adquireixen especial rellevància donat l'import econòmic que comporten.

S'analitzaran les diferents modalitats d'actuacions inspectores, i els seus efectes, incidint d'una forma pràctica en les recomanacions que per a l'empresa i el professional poden establir per al desenvolupament de les mateixes, amb els consells i recomanacions de com actuar i els mitjans de defensa a plantejar. Per això, des del plantejament de diferents casos pràctics, s'aborden les diferents solucions més recomanables.
Programa •  Les modalitats d'actuació: Facultats i competències
•  Àmbits d'actuació
•  Recomanacions davant visites d'inspecció
•  Recomanacions en compareixences
•  La importància de la negociació
•  Control ERTES
•  Infraccions i sancions
•  Expedients liquidadors
•  Procediments
•  Al·legacions
•  Recursos

 
Informació connexió streaming L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. 
Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Antonio Benavides VicoAdvocat, exinspector de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramón Llull de Barcelona i membre del Tribunal Laboral de Catalunya

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved