Les modalitats de jubilació, mesures de prejubilació i pensions. Streaming

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: 11 de novembre de 2021
Horari: De 10.00 h a 14.00 h 
Modalitat: Streaming. 
Durada: 4 hores
Programa: Anàlisi de les modalitats de jubilació i de les mesures de la reforma de pensions acordada que afecten bàsicament a les jubilacions anticipades i activa i possibles modificacions pel Projecte de Llei de Reforma de Pensions.

-  Jubilació edat legal ordinària
-  Jubilacions anticipades. Mesures de reforma
-  Jubilació activa. Mesures de reforma
-  Altres mesures de reforma de pensions 
-  Possibles modificacions pel Projecte de Llei de Reforma de Pensions 
Informació connexió streaming L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. 
Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Antonio Benavides VicoAdvocat, exinspector de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramón Llull de Barcelona i membre del Tribunal Laboral de Catalunya

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved