ON LINE- Fiscalitat de l’IVA a les vendes online. Novetats

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Modalitat: Formació on line en modalitat gravació. L'enregistrament de la sessió va tenir lloc el 6 de juliol de 2021. Es podrà visualitzar en qualsevol moment.
Introducció:   El pròxim 1 de juliol es produeix un canvi transcendental en la fiscalitat de l'IVA per a les vendes i serveis prestats en línia. Aquest dia entren en vigor nombroses novetats a nivell legal i reglamentari que vénen imposades pel Dret comunitari a les quals cal adaptar-se.

Desapareix el conegut com a règim de vendes a distància i apareixen dos conceptes nous: les vendes a distància intracomunitària de béns i les vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers.

Ha de diferenciar-se, a més, entre lliuraments de béns i prestacions de serveis. En el cas d'aquestes últimes s'ha d'atendre les regles de localització del fet imposable, aspecte sotmès igualment a canvis.

Així mateix, en l'àmbit de la gestió tributària és transcendent la introducció de tres nous règims de finestreta única que intentaran facilitar l'aplicació de la nova normativa: règim exterior de la Unió (OSS), règim de la Unió (OSS) i règim d'importació (IOSS).

Un altre bloc de novetats es situa en les importacions on, entre altres qüestions, destaca la desaparició de l'exempció dels béns d'escàs valor.

Finalment, destaca la previsió de responsabilitat per a les empreses que actuen com market places.
Programa: 1.    L'IVA en l'era digital: transició al model vigent.
2.    Les noves vendes a distància:
       a)   Vendes a distància intracomunitàries de béns i serveis: regles de localització
       b)   Vendes a distància de béns importats de països tercers
       c)   Vendes de béns a través d'una interfície digital
3.    Règims formals especials:
       a)   Règim exterior de la Unió
       b)   Règim de la Unió
       c)   Règim d'importació
4.    Altres aspectes:
       a)   Eliminació de l'exempció per importacions d'escàs valor
       b)   Devolucions a empresaris o professionals no establerts en el TAI
       c)   Modalitat especial per a importacions de béns de valor inferior a 150 €
       d)   Registre d'operacions i altres formalitats
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Dr. Luis Manuel Alonso GonzálezCatedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona i assessor de la Comissió Fiscal i Comptable del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved