ON LINE - La Formació Professional Dual a Catalunya

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents.
Modalitat: Sessió on line en modalitat gravació. L'enregistrament va tenir lloc l'11 de maig de 2021. Es podrà visualitzar en qualsevol moment. Conté 1 video.
Introducció:  La Formació Professional (FP) dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé “aprenent o aprenenta” a l’empresa o entitat col.laboradora

És el model de formació professional organitzada conjuntament per les empreses i els centres educatius (mitjançant conveni de col·laboració amb l’alumnat), actuant coordinadament en el procés formatiu dels nous professionals.
Objectius: -   Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
-   Establir una major vinculació i corresponsabilitat entre els centres d’FP i les empreses, en el procés formatiu del jovent,
-   Millorar el procés d'aprenentatge dels estudiants de formació professional
-   Fomentar la participació de les empreses en els processos de qualificació professional de les persones, facilitant que l’alumnat pugui compaginar la seva activitat formativa a l’empresa, amb la formació en el centre educatiu
Programa:  -   L’FP dual i l’empresa. Objectius
-   Modalitats (Beca o contractació laboral)
-   Organització de les pràctiques
-   Beneficis que pot aportar a les 3 parts (professorat, alumnat, empresa)
-   Informació sobre l’FP dual a la web i cercador de centres
-   A on adreçar-se per iniciar contactes i informar-se
Coneixements assolits:  -   Coneixement de l’FP Dual
-   Vinculació entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu de l’alumnat
-   Acostar l’FP a les necessitats de les empreses
-   Fomentar la participació de les empreses en el procés de qualificació professional de l’alumnat
Documentació: La documentació està disponible a la plataforma un cop es faci al inscripció.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Xavier Alcántara Coordinador de l’Equip de Prospecció d’Empreses Dual del Departament d’Educació, de la Generalitat de Catalunya
  2. Sr. Tomás MarínAssessor de Qüestions Laborals d’FP Dual del Departament d’Educació, de la Generalitat de Catalunya

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved