ON LINE - Registre Retributiu

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
  La presentació anirà a càrrec de la senyora Aurora Rodés ponent de la Comissió Laboral. 
Programa: 1.  Repàs del marc normatiu de la igualtat retributiva entre dones i homes.
2.  El Reial decret 902/2020, d'igualtat retributiva entre dones i homes:
       1. El principi d'igualtat retributiva i el concepte de “treball d'igual valor”.
       2. El principi de transparència retributiva i els instruments per a la seva aplicació.
 3.  Els registres retributius:
       1.  Entrada en vigor.
       2.  Objecte.
       3.  Abast.
       4.  Contingut del registre retributiu.
       5.  Indicadors de mesura.
       6.  Anàlisi, mesurament i càlcul de la bretxa salarial de gènere:
              •  Tipus de bretxa salarial: bruta, segmentada i ajustada
              •  Conceptes retributius que s'inclouen en el càlcul de la bretxa salarial
              •  Indicadors de mesurament de la bretxa salarial
              •  Fórmules de càlcul de la bretxa salarial
       7.  Presentació de la informació.
       8.  Període temporal.
       9.  Format.
       10.  El dret d'informació de les persones treballadores
       11.  Consulta amb la RLT
       12.  El registre retributiu de les empreses amb auditoria retributiva.
4.  Altres aspectes regulats en l'RD 902/2020.
Documentació: La documentació està disponible a la plataforma un cop es faci al inscripció.
Nota informativa:  En aquesta sessió es dóna també resposta a les consultes anteriorment rebudes. En el cas que tingueu consultes un cop visualitzada la sessió, es podeu fer arribar per correu electrònic a formacogac@gestors.cat 
Modalitat: Formació on line en modalitat gravació. L'enregistrament de la sessió va tenir lloc el 8 de maig de 2021. Es podrà visualitzar en qualsevol moment. Conté 1 video 
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac. 

Ponents

  1. Sr. José Ángel López Palomo Professor Associat. Facultat de Ciències Jurídiques. UDIMA

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved