Streaming - Elaboració pràctica dels Comptes Anuals per PIMES

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: 3 de maig de 2021, de 16:00 h a 20:00 h 
Modalitat: Streaming. La jornada només estara disponible el temps que duri la sessió en directe.
 Objectiu:  Es donarà a conèixer els models Abreujat i Pimes per a la presentació dels comptes anuals de l’any 2020 que s’han de dipositar  al Registre Mercantil.  

Durant el curs s’analitzarà  la part obligatòria  del model aprovat,  la part opcional (quadres i models), la part no normalitzada  i també la informació complementaria que l’ordre ministerial ha inclòs com obligatòria. 

Es presentarà  per una banda els límits i les situacions que permeten aplicar models abreujats de balanç i memòria (segons consulta ICAC)  i, per altra la informació dels comptes anuals (abreujats i PIMES)  segons  Real Decret 602/2016  i com aquesta s’ha traslladat als models a dipositar en el Registre Mercantil. S’analitzarà de forma detallada:
- Model normalitzat de Balanç
- Model normalitzat de comptes de Pèrdues i Guanys
- Contingut de la memòria  (part normalitzada i part no normalitzada)
- Informació addicional obligatòria als comptes anuals que estableix l’ordre ministerial.

També s’exposarà les principals novetats comptables que s’incorporen al Reial Decret que modifica el PGC.   

El Reial Decret per el que es modifica el PGC suposa la modificació de la norma de valoració nº 9 sobre instruments financers i la norma 14 sobre ingressos per vendes i prestació de serveis.
Programa:

 1ª Part: Comptes Anuals 2020 
Límits per aplicar els models abreujats de balanç i memòria del PGC global i qui pot aplicar  el PGC PIMES  (Real Decret 602/2016)

1. Estudi dels models normalitzats dels comptes anual.  Models abreujats i de PIMES obligatoris pel dipòsit de comptes de l’any 2020:

  • Dades generals de l'empresa que s'han de complimentar.
  • Informació complementària obligatòria.
  • Estructura del balanç normalitzat (comparació amb el PGC) - obligatori-
  • Estructura del compte de PiG normalitzat (comparació amb el PGC) -obligatori-
  • Contingut de la memòria: estructura i quadres normalitzats.
  • Propostes de quadres per la part no normalitzada

2. Model complet de redacció d’una memòria abreujada i de PIMES
3. Cas pràctic real de realització d’una memòria sencera abreujada i de PIMES

2ª Part: Reforma PGC; Instruments Financers e Ingressos per vendes i prestacions de serveis

1. Norma de valoració nº 9 del PGC sobre instruments financers:
2. Norma de valoració nº 14 del PGC sobre ingressos per vendes i prestacions de serveis
3. Criteris de primera aplicació: Entrada en vigor i normes de transició

Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.
Informació connexió ZOOM

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

Podeu accedir a traves de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació.

Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació.

Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç:

https://zoom.us/client/latest/zoominstaller.exe

Recordeu tenir activat l'altaveu del vostre equip.

Recordeu posar el vostre nom i cognoms quan accediu a la sala virtual del ZOOM.

Ponents

  1. Sr. Jordi Rizo GubianasAssessor financer, expert comptable i Professor de Comptabilitat Financera en el Grau de Comptabilitat i Finances de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Col·laborador de l'ACCID.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved