ON LINE - GESTALENT. Reptes tecnològics de la nova fiscalitat. III Cicle.

Informació del curs
Fiscal

  GESTALENT. III cicle 

                  Reptes tecnològics de la nova fiscalitat

Tres matins de formacions online amb ponents de primer nivell per tractar temes sobre la nova fiscalitat des d’una perspectiva pràctica 
Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Modalitat: Formació on line en modalitat gravació. L'enregistrament de les sessions van tenir lloc els dies 12, 19 i 25 de març de 2021. Es podrà visualitzar en qualsevol moment             
Programa:  La presentació del cicle anirà a càrrec del senyor Alfonso Lluzar, president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i moderaran les ponències les senyores Concha Forteza i Carme Elena, membres de la Comissió Econòmica, Fiscal i Tributària.
Ponències 12 de març:

Criptomonedas: fiscalitat i obligacions d’informació
- Criptomonedas i productes anàlegs
- Com s'obtenen criptomonedas?
- Com tributa la creació de criptomonedas?
- Com tributa la compra/venda de criptomonedas?
- Quines són les obligacions d'informació previstes
A càrrec del Sr. Dr. José María Tovillas 

Autoliquidacions complementàries, rectificació d'autoliquidacions i Administració electrònica  
- Quan procedeix la presentació d'autoliquidacions complementàries? Quines conseqüències es deriven d'aquesta presentació, en particular, quant a quotes, interessos, recàrrecs o sancions?
- Quan procedeix la sol·licitud de rectificació d'autoliquidacions?
- Quines conseqüències es deriven d'aquesta sol·licitud, en particular, quant a quotes, interessos, recàrrecs o sancions?
- Què succeeix si es presenta una autoliquidació complementària quan procedia presentar una sol·licitud de rectificació de l'autoliquidació? Existeixen autoliquidacions substitutives o rectificatives?
- Són admissibles els requeriments administratius per a la presentació d'autoliquidacions complementàries?
- Quina transcendència tenen o podrien tenir en aquesta matèria 
A càrrec del Dr. Víctor M. Sánchez Blázquez 

La tributació i les obligacions informatives dels habitatges cedits amb fins turístics  (Airbnb entre d'altres)
- Economia col·laborativa, una nova economia submergida?
- Perspectiva de l'Administració tributària davant el fenomen
- Tributació dels amfitrions: arrendador i sotsarrendador
- L'obligació informativa de l'intermediari i l'Anàlisi la doctrina fixada per la recent STS de 23 de juliol de 2020 rec 80/2018.

A càrrec del Dr. Miguel Ángel Sánchez

Ponències 19 de març:

La residència fiscal davant les noves activitats digitals: Teletreball i trasllat de residència (exemple You Tubers)
- Criteris per a la residència fiscal: permanència o interessos.
- Residència real i aparent. Proves de la residència.
- Còmput de la permanència. Absències esporàdiques.
- Deslocalització d'habitatge i d'activitats.
- Casos peculiars: teletrabajadores, transfronterers, desplaçats, intermitents, nòmades
- Règims especials de tributació segons la localització del contribuent.
- Doble imposició o única imposició.

- Gravàmens i exempcions de la renda segons les lleis i convenis.
A càrrec del Dr. Francisco Cañal

Fiscalitat de les diverses manifestacions del crowfunding
- Què és el crowfunding?
- Parts que intervenen i funcions de cadascuna d'elles: plataforma, aportant i promotor.
- Modalitats de micromecenatge i naturalesa jurídica:
     .  Crowfundingno lucratiu: de donació i de recompensa.
     .  Crowfundinglucratiu: d'inversió i de préstec
- Tributació dels promotors de projectes de crowfunding 
- Conseqüències tributàries per a l'aportant
- Conseqüències fiscals per a la plataforma electrònica

A càrrec de la Dra. Montserrat Casanellas

Economia col·laborativa i fiscalitat. El cas Wallapop i altres - 12.00 h
-
Quins reptes i oportunitats planteja el desenvolupament d'aquesta economia col·laborativa?
- Com es qualificarien jurídicament i tributàriament?
- La venda entre particulars estaria subjecta a l'impost de transmissions patrimonials
A càrrec de Dr. José Andrés Rozas

Ponències 25 de març:

Les vendes i serveis on line en l'IVA
L'IVA en vendes i serveis on line disposen d'una regulació especial. Es tractarà la normativa que regeix fins ara i es farà un avanç de la que està prevista s'aprovi aquest any.
A càrrec del Dr. Luis Alonso  

Incentius fiscals per a les start-up
- Coneix les deduccions estatas i catalna ltala per  la inversió en start-up
- Com gaudir de l'exempció del guany de patrimoni derivada de la venda d'una start-up?
A càrrec del Dr. José María Tovillas

Documentació: La documentació està disponible a la plataforma un cop es faci al inscripció.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Dr. Luis Manuel Alonso GonzálezCatedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona i assessor de la Comissió Econòmica Financera i Tributària del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
  2. Dr. José María Tovillas Morán Professor del Departament de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona
  3. Dr. José Cañal GarcíaProfessor titular de Dret financer i tributari. Universitat de Barcelona
  4. Dra. Montserrat CasanellasProfessora agregada de l’àrea de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona.
  5. Dr. Miguel Ángel Sánchez HueteProfessor agregat de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona
  6. Dr. José-Andrés RozasCatedràtic de Dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona
  7. Dr. Víctor Manuel Sánchez BlázquezProfessor Titular de Dret Financer i Tributari. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved