ON LINE - Jornada Renda i Patrimoni

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Modalitat: Formació on line en modalitat gravació. L'enregistrament de la sessió va tenir lloc el 8 d'abril de 2021. Es podrà visualitzar en qualsevol moment. Conté 1 video
Objectius: Estudi de les novetats més destacades d'enguany i aprofitar per fer un repàs dels conceptes pràctics i més rellevants que poden generar més dubtes
Programa:

CAMPANYA IRPF 2020: NOVETATS, QÜESTIONS MÉS RELLEVANTS I CRITERIS ADMINISTRATIUS I JURISPRUDÈNCIALS RECENTS, A TENIR EN COMPTE.

1.   Obligacions formals. Novetats de la campanya.
2.   Concepte de contribuent.
3.   Exempcions; qüestions més rellevants
4.   Individualització de rendes.
5.   Imputació temporal (rendiments del treball, preu ajornat,...).
6.   Rendiments del treball. Despeses de manutenció i locomoció (la prova). Retribucions en espècie, rendiments irregulars.
7.   Rendiments del capital immobiliari. Aspectes més rellevants.
8.   Rendiments del capital mobiliari. Distribució prima d'emissió, Rendiments derivats d'assegurances.
9.   Rendiments d'activitat econòmica.
10. Guanys patrimonials. Concepte. Supòsits que no suposen guany o pèrdua patrimonial. Dació en pagament de l'habitatge habitual, reduccions de capital, exclusió de gravamen transmissions realitzades per majors de 65 anys, consideració d'habitatge habitual als efectes de determinades exempcions. 
11.  Integració i compensació de rendes.
12.  Aportacions plans de pensions.
13.  Mínims personal i familiar. Especialitats en l'aplicació de a tarifa de gravamen.
14.  Deduccions en quota.
15.  Algunes qüestions jurisprudencials relatives a l'impost de Patrimoni.

Documentació: La documentació està disponible a la plataforma un cop es faci al inscripció.
Observacions: Aquesta jornada computa per Registre d'Assessors Fiscals
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac. 

Ponents

  1. Sr. Jordi Bertrán RiberaEconomista i soci director del Gabinet Bertran Ribera Asesores

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved