Streaming - La planificació successòria: una qüestió de responsabilitat

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents del Col·legi de Gestors i membres dels Col·legis de La Intercol·legial.
Dates: 27 d'abril de 2021
Horari: De 17 h a 18.30 h 
Modalitat: Streaming. La sessió quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriroment.
Per tenir accés a les gravacions i al material, cal formalitzar la inscripció amb anterioritat al dia de l'inici de la formació.
Programa: La defunció és el final de la vida i alhora l’inici de la successió hereditària. 

Conèixer les línies essencials del funcionament dels testaments i herències i de les seves implicacions tributàries a Catalunya, és un primer pas per tal d’assegurar que els nostres bens, drets i obligacions transitaran de la manera més senzilla i eficient possible cap a aquells que ens sobrevisquin, per tal d’aconseguir que la nostra successió sigui un reflex fidel de la nostra última voluntat.
  Els béns, els drets i les obligacions del difunt passen a aquelles persones que l’han de succeir. Poden ser determinades per la llei o per la pròpia voluntat del difunt degudament manifestada en testament o pacte successori. En conseqüència, és necessari saber què es pot disposar en un testament o qui s’haurà de fer responsable d’allò que deixem pendent si no n’hem fet.

Així mateix, els hereus, ja s’hagin designat en testament o s’hagin establert segons la llei, hauran de manifestar posteriorment la seva voluntat d’acceptar o de renunciar l’herència, el que, en el seu cas, també comportarà que hagin de fer-se càrrec dels impostos corresponents.

Per últim, trobant-nos en una societat cada dia més longeva, és indispensable conèixer aquells mecanismes de què ens dota la llei per tal de protegir la pròpia persona i el patrimoni en cas de pèrdua de la capacitat d’obrar.
Informació connexió zoom: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació. Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació.  Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació.  Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Iltre. Sra. Immaculada Rúbies i RoyoNotari

Amb la col·laboració de La Intercol·legial

La Intercol·legial


Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved