Streaming - Jornada IRPF avançat

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: 20 d'abril de 2021, de 16:00 h a 20:00 h 
Modalitat: Streaming. La jornada només estara disponible el temps que duri la sessió en directe.
Programa:
  1. Elements bàsics de la configuració dels impostos i esquema de liquidació. Concepte de residència en territori espanyol.
  2. Rendiments del Treball: especial incidència en les retribucions en espècie i en el rescat de plans de pensions.
  3. Rendiments de capital immobiliari: qualificació i auqntificació dels mateixos. Especial referència al lloguer de vacances.
  4. Rendiments del capital mobiliari: qualificació i quantificació. Operacions vinculades.
  5. Rendiments d'activitats econòmiques. Especial referència a les despeses deduïbles dels rendiments d'activitats econòmiques en estimació directa.
  6. Guanys i pèrdues patrimonials: aspectes controvertits.
  7. Integració i compensació de rendes.
  8. Base liquidable, quotes tributàries i deduccions. Anàlisi de les principals deduccions.
Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.
Informació connexió ZOOM

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

Podeu accedir a traves de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació.

Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació.

Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç:

https://zoom.us/client/latest/zoominstaller.exe

Recordeu tenir activat l'altaveu del vostre equip.

Recordeu posar el vostre nom i cognoms quan accediu a la sala virtual del ZOOM.

Ponents

  1. Sra. Carmen Jover DiazEconomista, Assessora Fiscal, Membre del Consell DIrectiu del REAF-REGAF i professora de Dret Financer i Tributari de la UAB

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved