Streaming - Jornada Moduls

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: 18 de març de 2021, de 16:00 h a 20:00 h 
Modalitat:

Streaming. La jornada només estara disponible el temps que duri la sessió en directe.

Programa:  

MÓDULOS 2021

El régimen de estimación objetiva y el régimen especial simplificado

·  I.- Cuestiones Generales

·  II.- El método de estimación objetiva

·  III.- Regímenes especiales en el IVA

·  IV.- Futuro de la estimación objetiva y los regímenes especiales del IVA

 

·  I.- Cuestiones Generales

1.       Concepto de rendimientos de actividades económicas

2.       Delimitación

Diferencia en actividades empresariales y profesionales

Diferencia entre actividades empresariales mercantiles y no mercantiles.

3.       Elementos patrimoniales afectos.

1.       Criterios de afectación

2.       Transmisión de elementos patrimoniales afectos

4.       Métodos de determinación del rendimiento de actividades económicas

1.       Estimación directa

2.       Estimación objetiva

5.       Individualización de los rendimientos.

6.       Obligaciones contables, registrables, retenciones, pagos fraccionados.

7.       Novedades normativas.

Medidas en materia tributaria por la crisis del SARS-CoV-2

 

·  II.- El método de estimación objetiva

·  II.A) Actividades empresariales

1.       Concepto y ámbito de aplicación

1.       Introducción

2.       Ámbito de aplicación

3.       Renuncia

4.       Exclusión

5.       Incompatibilidad

6.       Entidades en régimen de atribución

7.       Ejemplos

2.       Fases para la determinación del rendimiento neto reducido de la actividad

·  II.B) Actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y forestales.

1.       Concepto y ámbito de aplicación

1.       Introducción

2.       Ámbito de aplicación

3.       Renuncia

4.       Exclusión

5.       Incompatibilidad

6.       Entidades en régimen de atribución

7.       Ejemplos

2.       Fases para la determinación del rendimiento neto reducido de la actividad

·  III.- Regímenes especiales en el IVA

1.       Régimen simplificado

2.       Régimen de la agricultura, ganadería y pesca

3.       Régimen de recargo de equivalencia

·  IV.- Futuro de la estimación objetiva y los regímenes especiales del IVA

1.       El régimen de franquicia

Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.
Informació connexió zoom

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

Podeu accedir a traves de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i constrasenya de la persona inscrita a la formació. Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació.

Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç: https://zoom.us/client/latest/Zoominstaller.exe

Recordeu tenir activat l'altaveu del vostre equip

Ponents

  1. Manuel Altamira CampomanesCap de Servei de l'AEAT de Sabadell

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved