Streaming - Novetats IVA

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: 10 de febrer de 2021, de 16:00 h a 19:00 h 
Modalitat: Streaming. La jornada només estara disponible el temps que duri la sessió en directe.
Programa:
 • Comentaris sobre diverses Consultes de la DGT, Resolucions i Sentències, amb relació a l'Impost sobre el Valor Afegit. Entre altres: 
 • Comentaris sobre les novetats introduïdes en la pàgina web de l'AEAT (preguntes sobre l'arrendament de béns immobles, assistent virtual, ...)
 • Comentaris sobre diverses Consultes de la DGT (07/02/20, 27/02/20, ... etc)
 • Comentaris sobre Sentències (STS 25/09/20, STJUE 12/11/20, ... etc)
 • Comentaris sobre incidència en l'IVA de les mesures adoptades per combatre la Covid-19.

 •  Novetats previstes en l'IVA per 2021.

 • Les conseqüències del "Brexit", en l'IVA:
  • En lliuraments i adquisicions de béns.
  • Operacions amb Irlanda de Nord.
  • En prestacions de serveis.
  • Aplicació de la regla d'utilització efectiva, article 70.Dos Llei de l'IVA.
  • NIF IVA i Model 349.
  • Representant fiscal.
  • Règim especial de prestació de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió o electrònics (MOSS).
  • Règim de devolució a no establerts. Terminis.

   

 • Resum esquemàtic de les novetats previstes en l'e-commerce a partir d'el 2021.07.01.

   

 • Importants novetats davant les quals les empreses han d'adequar el seu sistema administratiu i comptable. A més d'afectar els canvis a operacions de comerç electrònic, incideix sobre determinats lliuraments interiors; es canvia la tributació en l'IVA de les vendes a distància, vendes on-line; se suprimeix l'exempció en la importació de béns el valor sigui inferior a 22; possibilitat de declarar l'IVA de determinades operacions (entre elles prestacions de serveis B2C) per mitjà de la finestreta única; les plataformes (interfícies electròniques) es converteixen en subjectes passius d'IVA per a determinades operacions B2C, ...

Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.
Informació connexió streaming

Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació Novetats Laborals. Sessió informativa

Seguiu les instruccions publicades a l'apartart "documents"

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

Utilitzeu el navegador Chrome i surt el missatge: "Actualitzar Flash Player" al carregar el video, s’ha de donar permís per executar el contingut al navegador.

El procés és el següent:
Clicar a l’icona superior d’Informació. 
-Flash Player: Permetre sempre en aquest lloc.
-Després clicar al botó Carrega de nou.
*Podeu accedir al manual d'instruccions publicat a la secció "Ajuda" o a l'apartat "documents" del curs

Recordeu tenir activat l'altaveu del vostre equip

Ponents

 1. Sr. José M. Tocornal RuízCap de la Unitat d'Inspecció de l'AEAT

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved