Streaming - Impost de societats: qüestions pràctiques

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data: 9, 16, 23 i 30 de març 2021
Horari: De 10 h a 13.00 h 
Programa:

Comptabilitat de societats
Constitució de societats 
Ampliació de capital
Reducció de capital 
Liquidació de societat 

Ajustament fiscal I
Amortitzacions. Correccions de valor 
Provisions 
Despeses no deduïbles 
Regles de valoració 
Imputació temporal 
Subcapitalització 
Crèdits de l’impost
Cas resum pràctic 

Ajustament fiscal II
Exempcions
Deduccions 
Compensació bases negatives 
Bonificacions 
Beneficis extraordinaris 
Societats patrimonials 

Ajustament fiscal III
Exempcions 
Deduccions
Compensació bases negatives
Bonificacions
Beneficis extraordinaris 
Societats patrimonials 

Comptabilització de l’impost de societats
Meritació
Comptabilització 
Diferències temporals 
Diferències permanents

Documentació: Les sessions aniran reforçades amb exercicis previs que es desenvoluparan el dia de la sessió. 
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.
Informació connexió streaming:

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació.             
Seguiu les instruccions publicades a l'apartart "documents"

Utilitzeu el navegador Chrome i surt el missatge: "Actualitzar Flash Player" al carregar el video, s’ha de donar permís per executar el contingut al navegador.

El procés és el següent:
Clicar a l’icona superior d’Informació. 
-Flash Player: Permetre sempre en aquest lloc.
-Després clicar al botó Carrega de nou.
*Podeu accedir al manual d'instruccions publicat a la secció "Ajuda" o a l'apartat "documents" del curs

Ponents

  1. Dr. Jordi AltayóDoctor en Economia Financera i Comptabilitat, gestor administratiu, advocat, economista, llicenciat ADE., auditor, censor jurat de comptes, MBA, professor de la UB, UPF i de la UPC

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved