Streaming - Impost 720. Curs pràctic

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: 17 i 24 de febrer de 2021, de 10 h a 13 h 
Modalitat: Streaming
Les sessions quedaran enregistrades i estaran disponibles a la plataforma posteriroment.
Programa:

Es repassarà la confecció del model 720 una vegada ja han transcorregut 8 anys des de la seva implantació així com,  l’estat de la qüestió al voltant de la possible regularització de bens a l’estranger, com actuar davant de les actuacions que esta duen a terme la Administració Tributaria així com  en els procediments de revisió en curs i el degut anàlisi de les Resolucions i Sentencies sobre la qüestió.

•   Model 720
       -  Funcions - finalitat.
        -  Complementació del mateix. 
        -  Requisits
        -  Famílies
        -  Límits 
        -  Repàs de consultes més recents al voltant de la seva complementació
•    Aspectes sancionadors del mateix
•    Actuacions de la AEAT en curs

•    Regularització de bens a l´exterior. És possible?
       -  Al voltant del art. 39.2 LIRPF
         -  Debilitats de la norma
                -  Naturalesa dels guanys de patrimoni
                -  Imprescriptibilitat
                -  Infracció de principis constitucionals
         -  Límits a la seva aplicació
         -  Viabilitat regularització via art. 27 LGT.
•    Critiques a l’àmbit sancionador.
     * Procediment obert al TJUE
     * Resolucions dels TEAR, així com Sentencies de Tribunals menors
     * Qüestió de prejudicialitat plantejada per el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
     * Recursos de cassació admesos per el Tribunal Suprem.
•   Com actuar davant de procediments tributaries al voltant del 720.
•   Incidències en la tributació futura de les regularitzacions fetes.
•   Vies de defensa en procediments econòmic administratius i contenciosos oberts

Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.
Informació connexió streaming: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació.             
Seguiu les instruccions publicades a l'apartart "documents" 

Ponents

  1. Sr. Jorge Pérez GarcíaAdvocat, assessor fiscal i professor de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved