Streaming - Claus per ajudar a les empreses en situació d'insolvència

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 3 de desembre de 2020
Nou horari: De 16.30 h a 18.30 h 
Modalitat: Streaming             
Programa: La present jornada pretén exposar i analitzar el marc jurídic concursal en conseqüència de la COVID-19 i conèixer quines eines disposem per actuar amb agilitat davant escenaris d’insolvència.

-  Marc jurídic concursal amb la situació COVID per les societats. Tractament de les situacions de insolvència en la Ley 3/2020 i LCON. Normes de agilització dels concursos

-  Mecanismes preconcursals. Novetats de la LCON i especial referència al “prepack”. 
Informació connexió streaming: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació.

Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. 

Seguiu les instruccions publicades a l'apartart "documents"

Utilitzeu el navegador Chrome i surt el missatge: "Actualitzar Flash Player" al carregar el video, s’ha de donar permís per executar el contingut al navegador

El procés és el següent:
Clicar a l’icona superior d’Informació. 
-  Flash Player: Permetre sempre en aquest lloc.
-  Després clicar al botó Carrega de nou.
*  Podeu accedir al manual d'instruccions publicat a la secció "Ajuda" o a l'apartat "documents" del curs 
Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Eduardo Maria Enrech Larreajutge degà de Lleida i magistrat titular del jutjat Mercantil

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved